Văn bản của Trung ương

Tra cứu
Tổng số: 154 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Đề cương 15/5/2023 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) Tải về

Lượt tải: 279

Đề cương 10/3/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân Tải về

Lượt tải: 298

Nghị quyết 29-NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2030 Tải về

Lượt tải: 767

Nghị quyết 28-NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới Tải về

Lượt tải: 1,322

Nghị quyết 27-NQ/TW 9/11/2022 Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới Tải về

Lượt tải: 1,262

Kết luận 45-KH/TW 17/11/2022 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Tải về

Lượt tải: 397

Đề cương 25/8/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022) Tải về

Lượt tải: 668

Tài liệu 30/6/2022 Phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Ngày 30/6/2022 Tải về

Lượt tải: 738

Đề cương 20/6/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) Tải về

Lượt tải: 818

Đề cương 21/6/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Tải về

Lượt tải: 865

Đề cương 27/6/2022 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Tải về

Lượt tải: 640

Tài liệu 17/6/2022 Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII Tải về

Lượt tải: 732

Nghị quyết 21-NQ/TW 16/6/2022 Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Tải về

Lượt tải: 1,639

Nghị quyết 20-NQ/TW 16/6/2022 Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Tải về

Lượt tải: 1,034

Nghị quyết 19-NQ/TW 16/6/2022 Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về

Lượt tải: 1,160

Nghị quyết 18-NQ/TW 16/6/2022 Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao Tải về

Lượt tải: 1,569

Kế hoạch 150-KH/BTGTW 26/5/2022 Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022 Tải về

Lượt tải: 951

Đề cương 27/06/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ Tải về

Lượt tải: 653

Đề cương 53-HD/BTGTW 26/5/2022 Tài liệu tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 Tải về

Lượt tải: 839

Đề cương 52-HD/BTGTW 26/5/2022 Tài liệu tuyên truyền năm hữu nghị Việt Nam - Camphuchia 2022 Tải về

Lượt tải: 577

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW 18/01/2022 Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên Tải về

Lượt tải: 10,459

Hướng dẫn 18/01/2022 Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên Tải về

Lượt tải: 7,172

Tài liệu 25/10/2021 HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU “BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI” Tải về

Lượt tải: 1,535

Tài liệu 10/2021 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” Tải về

Lượt tải: 1,485

Đề cương 376-CV/BDVTW 28/9/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng Tải về

Lượt tải: 1,256

1234567