Văn bản của Ban Thường vụ ĐUK

Tra cứu
Tổng số: 63 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Kế hoạch 75-KH/ĐUK 07/4/2023 Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 07/4/2023 của BTV ĐUK về Học tập, quán triệt và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Tải về

Lượt tải: 320

Công văn 11-CV/BCĐĐUK 20/02/2023 Công văn số 11-CV/BCĐĐUK ngày 20/02/2023 của Ban Chỉ Đạo 35 Đảng uỷ Khối về hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 Tải về

Lượt tải: 488

Kế hoạch 66-KH/ĐUK 17/02/2023 Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 17/02/2023 của BTV ĐUK về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2023 Tải về

Lượt tải: 606

Kế hoạch 47 - KH/ĐUK 13/10/2022 Kế hoạch số 47 - KH/ĐUK ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, nghiên cứu và thực hiện Chuyên đề năm 2022 Tải về

Lượt tải: 745

Kế hoạch 39-KH/ĐUK 08/6/2021 Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 08/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và HTCT; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Tải về

Lượt tải: 673

Hướng dẫn 06-HD/ĐUK 10/11/2021 Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 2,375

Kế hoạch 09-KH/ĐUK 04/6/2021 Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 04/6/2021 của BTV ĐUK về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Tải về

Lượt tải: 1,166

Kế hoạch 07-KH/ĐUK 28/5/2021 Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh năm 2021 Tải về

Lượt tải: 1,110

Tài liệu -null- 14/4/2021 Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ bảy Tải về

Lượt tải: 1,026

Công văn 64-CV/ĐUK 01/12/2020 Công văn 64-CV/ĐUK ngày 01/12/2020 của BTV ĐUK về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy; đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đv năm 2020 (kèm theo Hướng dẫn số 01 và các mẫu biểu) Tải về

Lượt tải: 1,828

Biểu mẫu 29/4/2020 Mẫu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Tải về

Lượt tải: 7,243

Công văn 138-CV/ĐUK 11/3/2020 Công văn số 138-CV/ĐUK (kèm mẫu cam kết) ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức cho đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 Tải về

Lượt tải: 2,551

Hướng dẫn 03-HD/ĐUK 10/02/2020 Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quy trình công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 3,172

Kế hoạch 05-KH/ĐUK 30/12/2019 Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 30/12/2019 của BTV Đảng ủy khối về học tập chuyên đề năm 2020 Tải về

Lượt tải: 2,185

Kế hoạch 01-KH/ĐUK 15/11/2019 Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của BTV Đảng ủy khối về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 2,951

Kế hoạch 01-KH/BTCHTĐUK 28/8/2019 Kế hoạch số 01-KH/BTCHTĐUK ngày 28/8/2019 của Ban Tổ chức Hội thi về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng ủy khối năm 2019 Tải về

Lượt tải: 1,646

Công văn 687-CV/ĐUK 13/6/2019 Công văn số 687-CV/ĐUK ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (Cùng Đề cương, Biểu mẫu) Tải về

Lượt tải: 2,104

Biểu mẫu 04/12/2018 Danh mục các biểu mẫu kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy (2018) Tải về

Lượt tải: 12,893

Công văn 591-CV/ĐUK 28/12/2018 Công văn số 591-CV/ĐUK ngày 28/12/2018 của BTV ĐUK về điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 2,011

Hướng dẫn 07-HD/ĐUK 04/12/2018 Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 04/12/2018 của BTV Đảng ủy khối về việc Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 3,607

Chương trình 14-CTr/ĐUK 06/9/2018 Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK của BTV Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tải về

Lượt tải: 2,260

Công văn 527-CV/ĐUK 04/9/2018 Công văn số 527-CV/ĐUK ngày 04/9/2018 của BTV Đảng ủy khối về việc thực hiện phong trào "Chiều thứ 6: vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp" Tải về

Lượt tải: 1,739

Công văn 506-CV/ĐUK 27/7/2018 Công văn số 506-CV/ĐUK ngày 27/7/2018 của BTV Đảng ủy khối về việc giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Tải về

Lượt tải: 1,311

Thông báo 50-TB/ĐUK 15/7/2018 Thông báo số 50-TB/ĐUK của BTVĐUK về phát động CB, ĐV hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III và Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM" tỉnh Hưng ... Tải về

Lượt tải: 1,916

Kế hoạch 65-KH/ĐUK 06/7/2018 Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 06/7/2018 của BTV Đảng ủy khối về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII Tải về

Lượt tải: 1,845

123