Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

 Ngày 23 Tháng 05 Năm 2017 |  2385

          Là quê hương thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh dự được Bác Hồ 10 lần về thăm, Đảng  bộ và nhân dân Hưng Yên luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả những lời dạy của Bác. Để tỏ lòng biết ơn ...

Xem thêm
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

 Ngày 23 Tháng 05 Năm 2017 |  1666

       Cứ mỗi độ tháng năm về, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cùng với bạn bè quốc tế lại có ...

Xem thêm
Phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh

 Ngày 17 Tháng 02 Năm 2017 |  3626

Trước Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói về “tác phong Hồ Chủ tịch”. Hai chữ “tác phong” được hiểu là phong cách làm việc và phong cách công tác của Hồ Chí Minh. Từ Đại hội VII, “tác phong” được thay ...

Xem thêm
Xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng và chuẩn mực thanh niên thời đại mới

Xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng và chuẩn mực thanh niên thời đại mới

 Ngày 17 Tháng 01 Năm 2017 |  1501

Ngày 28-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV năm 2016.

Xem thêm
Danh sách các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW

Danh sách các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW

 Ngày 12 Tháng 01 Năm 2017 |  2056

DANH SÁCH Các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) ...

Xem thêm
Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Ngày 07 Tháng 12 Năm 2016 |  1594

 Những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả và trở thành công việc thường xuyên tạo sự chuyển biến tích cực, quan trọng trong nhận thức và hành động ...

Xem thêm
Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học

Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học

 Ngày 07 Tháng 12 Năm 2016 |  1691

Xem thêm