Hướng dẫn của các ban tham mưu

Tra cứu
Tổng số: 11 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Công văn 3255-CV/VPTW 20/02/2019 Công văn số 3255-CV/VPTW ngày 20/02/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng Tải về

Lượt tải: 5,371

Quy định 4148-QĐ/VPTW 27/9/2019 Quy định số 4148-QĐ/VPTW ngày 27/9/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng Tải về

Lượt tải: 6,017

Hướng dẫn 36-HD/VPTW 03/4/2018 Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng Tải về

Lượt tải: 5,776

Công văn 1226-CV/VPTW/nb 05/3/2012 Công văn số 1226-CV/VPTW/nb ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb về thực hiện chế độ đảng phí Tải về

Lượt tải: 9,326

Hướng dẫn 03-HD/VPTW 06/7/2016 Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn về thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị Tải về

Lượt tải: 5,405

Công văn 828-CV/VPTW/nb 03/10/2011 Công văn số 828-CV/VPTW/nb ngày 03/10/2011 của VP Trung ương Đảng về điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp Tải về

Lượt tải: 858

Hướng dẫn 21-HD/VPTW 04/3/2013 Hướng dẫn số 21-HD/VPTW ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn về một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-qđ/tw ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Tải về

Lượt tải: 19,960

Quyết định 99-QĐ/TW 30/5/2012 Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở Tải về

Lượt tải: 19,485

Quyết định 342-QĐ/TW 28/12/2010 Quyết định số 342-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí Tải về

Lượt tải: 13,026

Quy định 270-QĐ/TW 06/12/2014 Quy định số 270-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về

Lượt tải: 3,794

Quy định 169-QĐ/TW 24/6/2008 Quy định số 169-QĐ/TW về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp. Tải về

Lượt tải: 10,977