Hướng dẫn của các ban tham mưu

Tra cứu
Tổng số: 6 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Biểu mẫu 21/11/2022 Mẫu kiểm điểm tổ chức đảng - đảng viên (gửi kèm Hướng dẫn 10-HD/ĐUK ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) Tải về

Lượt tải: 1,312

Biểu mẫu 21/11/2022 Mẫu kiểm điểm cấp ủy (gửi kèm Hướng dẫn 10-HD/ĐUK ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) Tải về

Lượt tải: 1,026

Hướng dẫn 10 - HD/ĐUK 21/11/2022 Hướng dẫn số 10 - HD/ĐUK ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Kiểm điểm, đánh giá xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên Tải về

Lượt tải: 1,157

Hướng dẫn 08-HD/ĐUK 18/4/2022 Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tổ chức SHCT về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Tải về

Lượt tải: 678

Hướng dẫn HD 25/4/2022 Hướng dẫn về công tác quy hoạch cấp ủy trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Tải về

Lượt tải: 1,262

Kế hoạch 08-KH/ĐUK 28/5/2021 Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 1,568