Album hình ảnh

Một số hình ảnh về cuộc đời Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2016 11:47:22 PM

Một số hình ảnh về cuộc đời Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thủ tướng Phạm Văn Đồng, là một nhà chính trị tài ba, nhà lý luận xuất sắc, nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm, nhà văn hóa lớn của đất nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(TTXVN/VIETNAM+)