Hỏi đáp nghiệp vụ

Tra cứu
Tổng số: 8 bài viết
Xin cho biết UBKT Đảng ủy cơ sở được quyền kiểm tra, giám sát những đối tượng nào? UBKT Đảng ủy cơ sở có được quyền kiểm tra Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy hay không? Xin trân trọng cảm ơn!
Duyệt lúc: 07/06/2019 10:51:07 AM - Lượt xem: 1765
cho tôi hỏi cách đăng nhập để tra cứu văn bản của ĐUK?
Duyệt lúc: 07/06/2019 10:50:39 AM - Lượt xem: 1100
cho em hỏi năm 2017 thì có mấy lần tổ chức lớp học cảm tình đảng
Duyệt lúc: 14/04/2017 9:47:03 AM - Lượt xem: 1650
Câu hỏi 01: Cấp uỷ nào thì được bầu ủy ban kiểm tra? Nơi cấp ủy không được bầu ủy ban kiểm tra thì ai phụ trách công tác kiểm tra?
Duyệt lúc: 19/11/2016 9:38:51 PM - Lượt xem: 5888
Câu hỏi 02: Ủy ban kiểm tra làm việc theo chế độ tập thể như thế nào?
Duyệt lúc: 19/11/2016 9:39:32 PM - Lượt xem: 1689
Câu hỏi 03: Khoản 5, Điều 32 Điều lệ Đảng quy định nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp là: "Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp". Đề nghị giải thích rõ nội dung kiểm tra tài chính mà ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở cần phải làm?
Duyệt lúc: 19/11/2016 9:41:33 PM - Lượt xem: 16906
Câu hỏi 04: Trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành hèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: "Chỉ có chi bộ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp là cơ quan tài chính cấp ủy mới có thẩm quyền kiể
Duyệt lúc: 19/11/2016 9:42:22 PM - Lượt xem: 1582
Câu hỏi 05: Tố cáo là gì? Tố cáo trong Đảng là gì? Ai có quyền tố cáo?
Duyệt lúc: 19/11/2016 9:44:34 PM - Lượt xem: 1651