Giới thiệu

Khái quát lịch sử

7 năm trước | 3294

          Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên được thành lập ngày 01/11/2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 1761-QĐ/TU ngày 29/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ hiện có 84 tổ chức cơ sở đảng (45 đảng bộ, 39 chi bộ) với trên 4.600 đảng viên.

          Ban Chấp hành Đảng bộ 26 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 6 đồng chí, Thường trực Đảng ủy 2 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở hầu hết là cán bộ chủ chốt ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ khá cao về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          Tiếp nối các truyền thống quý báu từ Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị,  xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

          Trong 3 ngày, từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được trọng thể tổ chức. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 26 đồng chí tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I và Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa I, đã bầu 06 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Bí thư Đảng ủy Khối, bầu Phó Bí thư Đảng ủy Khối, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối với kết quả tập trung cao.

          Phát huy thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 Các bài viết khác

Chức năng nhiệm vụ (17/11)