Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Ba, Ngày 23 Tháng 05 Năm 2017 3:41:14 PM | 2385

          Là quê hương thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh dự được Bác Hồ 10 lần về thăm, Đảng  bộ và nhân dân Hưng Yên luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả những lời dạy của Bác. Để tỏ lòng biết ơn Người và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, ngay từ khi Đảng ta phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định phải phấn đấu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

 

 
 
            Tiếp nối kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15.5.2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, trong đó xác định 6 nội dung chủ yếu cần tập trung chỉ đạo tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
            Cùng với việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 do GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh để cán bộ, đảng viên trong tỉnh theo dõi, học tập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo phát trên 3.000 đĩa DVD bài giới thiệu chuyên đề học tập năm 2017 của GS, TS Hoàng Chí Bảo; trên 3.000 cuốn Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo “Những tình cảm và lời dạy của Bác Hồ với Hưng Yên” nhằm nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 
            Để cụ thể hóa các nội dung đã nêu bằng các hoạt động trọng tâm, tạo điểm nhấn rõ nét trong chỉ đạo, triển khai, Tỉnh ủy đã xác định các hoạt động quy mô cấp tỉnh theo từng năm từ nay đến hết nhiệm kỳ, trong đó, năm 2017, tỉnh tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; năm 2018, tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm 2019, tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật học tập và làm theo lời Bác gắn với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên; ngày 19.5.2020, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.            
 
            Xác định Chỉ thị số 05-CT/TW là một giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đồng thời nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XII). Ngay trong năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cùng với việc đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề về giải quyết khiếu kiện đông người, vượt cấp; về quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; về quản lý, xử lý tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng, thảo luận và thống nhất ban hành 5 đề án nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, gồm: Đề án số 01-ĐA/TU về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Đề án số 02-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2016-2020; Đề án số 03-ĐA/TU về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; Đề án số 04-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn (khu phố) gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bí thư chi bộ và trưởng thôn (khu phố) giai đoạn 2016-2020; Đề án số 05-ĐA/TU về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh phí chi bộ thôn, khu phố để tổ chức sinh hoạt hàng tháng, sơ kết, tổng kết năm (100.000 đồng/tháng sinh hoạt định kỳ; 500.000 đồng/sơ kết; 1.000.000 đồng/tổng kết năm).
 
            Đáng chú ý, để thực hiện 3 khâu đột phá của tỉnh được thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn, tận dụng cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; làm tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 2.8.2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2016. Có 19 cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh gồm 7 sở, 4 UBND cấp huyện và 8 UBND cấp xã được chọn triển khai thí điểm. Đến nay, các đơn vị đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, cập nhật bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết. Một số đơn vị đã ban hành mới quy chế hoạt động, bố trí được địa điểm phù hợp, chủ động mua sắm trang thiết bị cơ bản, lắp đặt trang thiết bị điện tử, cài đặt và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa. Tiếp đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, giảm chi phí, thời gian của tổ chức, cá nhân khi giải quyết các TTHC, năm 2017, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC; hoàn thành các nội dung của đề án bảo đảm hệ thống phần mềm được liên thông giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm năm 2016; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử để triển khai đến tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2017…
 
            Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khoá; cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nhất là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo chỉ đạo và khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị sau học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị đã xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; đưa việc học tập những tình cảm và lời dạy của Bác Hồ với Hưng Yên, trọng tâm là về làm thủy lợi; về lĩnh vực quân sự; về xây dựng quan hệ sản xuất mới và đẩy mạnh phát triển kinh tế; về phát triển văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân… vào sinh hoạt chi bộ; tổ chức rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, đánh giá việc thực hiện”. Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền đã xác định xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để tạo chuyển biến rõ nét, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, cán bộ, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đều tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.
 
            Từ việc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp trên đã tạo được những hiệu ứng, kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân. Điều này càng chứng tỏ hướng đi đúng của việc gắn kết trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta không chỉ có thuận lợi mà còn có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, việc tái cơ cấu kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của một tỉnh tiếp giáp thủ đô Hà Nội; năng suất lao động chưa cao so với bình quân chung của cả nước; công tác cải cách hành chính chậm chuyển biến, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dù có tăng song vẫn thấp; môi trường làng nghề và các cụm công nghiệp còn ô nhiễm, chậm khắc phục; vấn đề khiếu kiện trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt là sự gia tăng các hoạt động chống phá của thế lực thù địch, như tuyên truyền xuyên tạc tình hình đất nước, bôi nhọ, nói xấu một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa được ngăn chặn kịp thời cũng gây tâm trạng băn khoăn, lo lắng trong xã hội. 
 
            Để khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, từng bước xây dựng ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ, báo cáo viên tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm tạo sức lan tỏa, nhân rộng hơn nữa những tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội. Đi đôi với các nhiệm vụ, giải pháp trên, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết gắn với khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc bằng ý thức trách nhiệm cũng như lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sẽ thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,  hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.
 
 
Trần Thị Thanh Thủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 


Các bài viết khác

50 năm Bác Hồ viết bài báo

50 năm Bác Hồ viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

• Cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cấp tỉnh năm 2017.

• Đảng ủy khối tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

• Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

• Công văn số 250-CV/ĐUK ngày 10/3/2017 về viết thu hoạch và đăng ký công việc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được phân công học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

• Đảng bộ và nhân dân Hưng yên học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh

• Phong cách Hồ Chí Minh

• Xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng và chuẩn mực thanh niên thời đại mới

• Danh sách các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW

• Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

• Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học