Văn bản của Trung ương

Tra cứu
Tổng số: 108 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Quy chế 29/01/2021 Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 Tải về

Lượt tải: 33

Tài liệu 19/01/2021 Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về

Lượt tải: 95

Đề cương 26/01/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Tải về

Lượt tải: 78

Đề cương 23/12/2020 Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội CHXHCN Việt Nam Tải về

Lượt tải: 146

Đề cương 16/12/2020 Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 114

Đề cương 19/11/2020 Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 122

Đề cương 05/11/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 – 01/12/2020) Tải về

Lượt tải: 201

Đề cương 22/11/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen Tải về

Lượt tải: 204

Biểu mẫu Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân Tải về

Lượt tải: 341

Đề cương -null- 17/9/2020 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020) Tải về

Lượt tải: 373

Tài liệu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu Tải về

Lượt tải: 240

Đề cương 17/9/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai Tải về

Lượt tải: 330

Đề cương 16/9/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020) Tải về

Lượt tải: 292

Tài liệu 13/01/2020 Tài liệu học tập Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Tải về

Lượt tải: 267

Tài liệu Tài liệu tuyên truyền 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 Tải về

Lượt tải: 191

Đề cương 14/8/2020 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020) Tải về

Lượt tải: 577

Đề cương 12/8/2020 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 - 14/10/2020) Tải về

Lượt tải: 337

Tài liệu 5/2020 Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Tải về

Lượt tải: 503

Tài liệu 18/3/2020 Thể Lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Tải về

Lượt tải: 530

Hướng dẫn 03-HD/TW 20/3/2020 Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Tải về

Lượt tải: 3,246

Quy định 213-QĐ/TW 02/1/2020 Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Tải về

Lượt tải: 4,430

Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW 14/02/2020 Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 1,749

Công văn 8141-CV/BTGTW 24/02/2020 Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 2,885

Nghị quyết 55-NQ/TW 11/02/2020 Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về

Lượt tải: 1,375

Hướng dẫn 62-HD/VPTW 04/02/2020 Hướng dẫn số 62-HD/VPTW ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội Đảng các cấp Tải về

Lượt tải: 3,195

12345