Văn bản của Trung ương

Tra cứu
Tổng số: 100 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Biểu mẫu Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân Tải về

Lượt tải: 109

Đề cương -null- 17/9/2020 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020) Tải về

Lượt tải: 165

Tài liệu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu Tải về

Lượt tải: 90

Đề cương 17/9/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai Tải về

Lượt tải: 147

Đề cương 16/9/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020) Tải về

Lượt tải: 113

Tài liệu 13/01/2020 Tài liệu học tập Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Tải về

Lượt tải: 109

Tài liệu Tài liệu tuyên truyền 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 Tải về

Lượt tải: 88

Đề cương 14/8/2020 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020) Tải về

Lượt tải: 306

Đề cương 12/8/2020 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 - 14/10/2020) Tải về

Lượt tải: 225

Tài liệu 5/2020 Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Tải về

Lượt tải: 411

Tài liệu 18/3/2020 Thể Lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Tải về

Lượt tải: 431

Hướng dẫn 03-HD/TW 20/3/2020 Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Tải về

Lượt tải: 2,932

Quy định 213-QĐ/TW 02/1/2020 Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Tải về

Lượt tải: 4,061

Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW 14/02/2020 Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 1,444

Công văn 8141-CV/BTGTW 24/02/2020 Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 2,635

Nghị quyết 55-NQ/TW 11/02/2020 Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về

Lượt tải: 1,236

Hướng dẫn 62-HD/VPTW 04/02/2020 Hướng dẫn số 62-HD/VPTW ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội Đảng các cấp Tải về

Lượt tải: 2,774

Công văn 5251-CV/UBKTTW 10/02/2020 Công văn số 5251-CV/UBKTTW ngày 10/02/2020 của UBKT Trung ương về xác định thời điểm không triệu tập đến dự đại hội đối với cấp ủy viên đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu Tải về

Lượt tải: 987

Đề cương 13/01/2020 Đề cương tuyên truyền Hội Người cao tuổi Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển (10/5/1995 - 10/5/2020) Tải về

Lượt tải: 438

Đề cương -null- 27/12/2019 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 577

Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW 12/12/2019 Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 4,822

Chỉ thị 36-CT/TW 16/8/2019 Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy Tải về

Lượt tải: 1,225

Thông báo 156-TB/TW 01/10/2019 Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của BCH Trung ương về thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" Tải về

Lượt tải: 1,793

Nghị quyết 52-NQ/TW 27/9/2019 Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tải về

Lượt tải: 2,478

Quy định 205-QĐ/TW 23/9/2019 Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền Tải về

Lượt tải: 4,206

1234