Văn bản của Trung ương

Tra cứu
Tổng số: 128 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Tài liệu Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải về

Lượt tải: 63

Tài liệu 30/8/2021 Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Tải về

Lượt tải: 282

Tài liệu 16/8/2021 Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 92

Quyết định 23-QĐ/TW 30/7/2021 Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Tải về

Lượt tải: 131

Chỉ thị 04-CT/TW 02/6/2021 Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Tải về

Lượt tải: 358

Đề cương 2/8/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển Tải về

Lượt tải: 446

Tài liệu 01-TL-MTTW-BTT 10/6/2021 Thể lệ giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 Tải về

Lượt tải: 156

Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) Tải về

Lượt tải: 486

Chỉ thị CT-06/TW 24/6/2021 Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Tải về

Lượt tải: 312

Đề cương 28/6/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021) Tải về

Lượt tải: 777

Đề cương 14/6/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) Tải về

Lượt tải: 725

Đề cương 16/5/2021 Toàn văn Bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tải về

Lượt tải: 1,085

Đề cương 17/4/2021 Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về

Lượt tải: 624

Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam Tải về

Lượt tải: 527

Đề cương -null- Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Tải về

Lượt tải: 594

Kết luận 01-KL/TW 18/5/2021 Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Tải về

Lượt tải: 1,320

Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021) Tải về

Lượt tải: 414

Đề cương -null- 6/5/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên Tải về

Lượt tải: 450

Đề cương -null- 26/4/2020 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 420

Đề cương 24/4/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) Tải về

Lượt tải: 410

Quy chế 29/01/2021 Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 Tải về

Lượt tải: 428

Tài liệu 19/01/2021 Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về

Lượt tải: 465

Đề cương 26/01/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Tải về

Lượt tải: 630

Đề cương 23/12/2020 Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội CHXHCN Việt Nam Tải về

Lượt tải: 636

Đề cương 16/12/2020 Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 555

123456