Văn bản của Trung ương

Tra cứu
Tổng số: 81 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Đề cương -null- 27/12/2019 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 45

Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW 12/12/2019 Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 383

Chỉ thị 36-CT/TW 16/8/2019 Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy Tải về

Lượt tải: 353

Thông báo 156-TB/TW 01/10/2019 Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của BCH Trung ương về thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" Tải về

Lượt tải: 861

Nghị quyết 52-NQ/TW 27/9/2019 Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tải về

Lượt tải: 613

Quy định 205-QĐ/TW 23/9/2019 Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền Tải về

Lượt tải: 2,719

Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019) Tải về

Lượt tải: 224

Quy định 13-QĐ/UBKTTW 18/9/2019 Quy định số 13-QĐ/UBKTTW ngày 18/9/2019 của UBKT Trung ương về quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân Tải về

Lượt tải: 381

Quyết định 1197-QĐ/UBKTTW 14/6/2019 Quyết định số 1197-QĐ/UBKTTW ngày 14/6/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về quyết định ban hành Quy chế về "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát" Tải về

Lượt tải: 691

Kết luận 51-KL/TW 30/5/2019 Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQ Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về

Lượt tải: 2,221

Kết luận 50-KL/TW 30/5/2019 Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về

Lượt tải: 674

Kết luận 49-KL/TW 10/5/2019 Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Tải về

Lượt tải: 1,804

Chỉ thị 34-CT/TW 20/5/2019 Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi Tải về

Lượt tải: 365

Chỉ thị 33-CT/TW 18/3/2019 Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân Tải về

Lượt tải: 718

Quy định 179-QĐ/TW 25/02/2019 Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ Tải về

Lượt tải: 1,354

Nghị quyết 39-NQ/TW 15/01/2019 Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế Tải về

Lượt tải: 860

Kết luận 44-KL/TW 22/01/2019 Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới Tải về

Lượt tải: 535

Chỉ thị 28-CT/TW 21/01/2019 Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Tải về

Lượt tải: 697

Chỉ thị 30-CT/TW 22/01/2019 Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Tải về

Lượt tải: 813

Tài liệu -null- 01/2019 Tài liệu học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 Tải về

Lượt tải: 482

Công văn 6559-CV/BTCTW 26/10/2018 Công văn số 6559-CV/BTCTW ngày 26/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên Tải về

Lượt tải: 2,703

Nghị quyết 36-NQ/TW 22/11/2018 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về

Lượt tải: 3,078

Quy định 08-QĐi/TW 25/10/2018 Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là UV Bộ Chính trị, UV Ban Bí thư, UV BCH Trung ương Tải về

Lượt tải: 2,119

Đề cương -null- Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Tải về

Lượt tải: 601

Hướng dẫn 12-HD/TW 06/7/2018 Hướng dẫn số 12-HD/TW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Tải về

Lượt tải: 3,359

1234