Văn bản của Trung ương

Tra cứu
Tổng số: 91 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Tài liệu 5/2020 Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Tải về

Lượt tải: 109

Tài liệu 18/3/2020 Thể Lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Tải về

Lượt tải: 128

Hướng dẫn 03-HD/TW 20/3/2020 Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Tải về

Lượt tải: 2,031

Quy định 213-QĐ/TW 02/1/2020 Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Tải về

Lượt tải: 2,091

Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW 14/02/2020 Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 833

Công văn 8141-CV/BTGTW 24/02/2020 Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 1,932

Nghị quyết 55-NQ/TW 11/02/2020 Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về

Lượt tải: 808

Hướng dẫn 62-HD/VPTW 04/02/2020 Hướng dẫn số 62-HD/VPTW ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội Đảng các cấp Tải về

Lượt tải: 1,685

Công văn 5251-CV/UBKTTW 10/02/2020 Công văn số 5251-CV/UBKTTW ngày 10/02/2020 của UBKT Trung ương về xác định thời điểm không triệu tập đến dự đại hội đối với cấp ủy viên đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu Tải về

Lượt tải: 570

Đề cương 13/01/2020 Đề cương tuyên truyền Hội Người cao tuổi Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển (10/5/1995 - 10/5/2020) Tải về

Lượt tải: 204

Đề cương -null- 27/12/2019 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 313

Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW 12/12/2019 Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 3,826

Chỉ thị 36-CT/TW 16/8/2019 Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy Tải về

Lượt tải: 832

Thông báo 156-TB/TW 01/10/2019 Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của BCH Trung ương về thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" Tải về

Lượt tải: 1,410

Nghị quyết 52-NQ/TW 27/9/2019 Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tải về

Lượt tải: 1,652

Quy định 205-QĐ/TW 23/9/2019 Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền Tải về

Lượt tải: 3,720

Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019) Tải về

Lượt tải: 514

Quy định 13-QĐ/UBKTTW 18/9/2019 Quy định số 13-QĐ/UBKTTW ngày 18/9/2019 của UBKT Trung ương về quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân Tải về

Lượt tải: 871

Quyết định 1197-QĐ/UBKTTW 14/6/2019 Quyết định số 1197-QĐ/UBKTTW ngày 14/6/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về quyết định ban hành Quy chế về "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát" Tải về

Lượt tải: 1,094

Kết luận 51-KL/TW 30/5/2019 Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQ Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về

Lượt tải: 2,583

Kết luận 50-KL/TW 30/5/2019 Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về

Lượt tải: 958

Kết luận 49-KL/TW 10/5/2019 Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Tải về

Lượt tải: 2,266

Chỉ thị 34-CT/TW 20/5/2019 Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi Tải về

Lượt tải: 697

Chỉ thị 33-CT/TW 18/3/2019 Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân Tải về

Lượt tải: 1,130

Quy định 179-QĐ/TW 25/02/2019 Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ Tải về

Lượt tải: 1,895

1234