Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban Đảng tỉnh

Tra cứu
Tổng số: 160 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Đề cương 30/12/2019 Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020) Tải về

Lượt tải: 87

Hướng dẫn 76-HD/BTGTU 30/12/2019 Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (kèm đề cương) Tải về

Lượt tải: 63

Chỉ thị 42-CT/TU 26/12/2019 Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 26/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp năm 2020 Tải về

Lượt tải: 47

Chỉ thị 41-CT/TU 26/12/2019 Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 26/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2020 Tải về

Lượt tải: 47

Chỉ thị 40-CT/TU 26/12/2019 Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 26/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020 Tải về

Lượt tải: 45

Quyết định 1527-QĐ/TU 09/4/2019 Quyết định số 1527-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về quyết định ban hành Quy chế về công tác khen thưởng khối Đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên Tải về

Lượt tải: 545

Công văn 2046-CV/BTCTU 25/11/2019 Công văn số 2046-CV/TU ngày 25/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về cử cán bộ tham gia dự tuyển đi đào tạo thạc sỹ tại Nhật bản năm 2020 Tải về

Lượt tải: 149

Chỉ thị 38-CT/TU 25/11/2019 Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 25/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay Tải về

Lượt tải: 171

Hướng dẫn 10-HD/TU 18/11/2019 Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Tải về

Lượt tải: 720

Hướng dẫn 09-HD/TU 18/11/2019 Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 537

Kế hoạch 74-KH/BTGTU 23/9/2019 Kế hoạch số 74-KH/BTGTU ngày 23/9/2019 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về

Lượt tải: 356

Công văn 2431-CV/TU 30/10/2019 Công văn số 2431-CV/TU ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay Tải về

Lượt tải: 135

Quyết định 1755-QĐ/TU 18/10/2019 Quyết định số 1755-QĐ/TU ngày 18/10/2019 của BTV TỈnh ủy về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về

Lượt tải: 206

Quyết định 1754-QĐ/TU 18/10/2019 Quyết định số 1754-QĐ/TU ngày 18/10/2019 của BTV TỈnh ủy về ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Tải về

Lượt tải: 204

Kế hoạch 190-KH/TU 04/11/2019 Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) Tải về

Lượt tải: 241

Kế hoạch 189-KH/TU 04/11/2019 Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 188

Kế hoạch 188-KH/TU 04/11/2019 Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 173

Kế hoạch 187-KH/TU 04/11/2019 Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính chị (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 184

Công văn 2382-CV/TU 02/10/2019 Công văn số 2382-CV/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 54-TB/TW của Bộ Chính trị Tải về

Lượt tải: 221

Kế hoạch 115/KH-UBND 09/9/2019 Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đọan 2019-2025 Tải về

Lượt tải: 405

Hướng dẫn 72-HD/BTGTU 03/9/2019 Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019) Tải về

Lượt tải: 255

Hướng dẫn 65-HD/TGTU 24/4/2019 Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Kèm đề cương) về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người Tải về

Lượt tải: 613

Công văn 926-CV/BTGTU 26/7/2019 Công văn số 926-CV/BTGTU ngày 26/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai Tải về

Lượt tải: 304

Quyết định 1623-QĐ/TU 26/7/2019 Quyết định số 1623-QĐ/TU ngày 26/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Tải về

Lượt tải: 286

Quyết định 1622-QĐ/TU 26/7/2019 Quyết định số 1622-QĐ/TU ngày 26/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với UBKT Tỉnh ủy trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Tải về

Lượt tải: 255

1234567