Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban Đảng tỉnh

Tra cứu
Tổng số: 188 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Hướng dẫn 23-HD/BTGTU 11/8/2021 Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước Tải về

Lượt tải: 104

Kế hoạch 15-KH/BTGTU 09/6/2021 Kế hoạch số 15-KH/BTGTU ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tở chức Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề: “Hưng Yên truyền thống và phát triển” (gửi kèm câu hỏi, gợi ý đáp án) Tải về

Lượt tải: 376

Tài liệu Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển” Tải về

Lượt tải: 385

Công văn 112-CV/BTGTU 10/5/2021 Công văn số 112-CV/BTGTU ngày 10/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về

Lượt tải: 313

Công văn 261-CV/TU 8/5/2021 Công văn 261-CV/TU ngày 8/5/2021 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tải về

Lượt tải: 276

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CTDV chính quyền của các CQ HCNN, ĐVSNCL, DN có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Tải về

Lượt tải: 541

Hướng dẫn 104 - HD/BTGTU 30/10/2020 Hướng dẫn (kèm đề cương) số 104 - HD/BTGTU ngày 30/10/2020 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) Tải về

Lượt tải: 596

Công văn 1301-CV/BGTU 19/10/2020 Công văn số 1301-CV/BTGTU ngày 19/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thống kê, rà soát việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng Tải về

Lượt tải: 628

Hướng dẫn 101-HD/BTGTU 30/9/2020 Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 30/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 646

Chỉ thị 46-CT/TU 09/9/2020 Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về

Lượt tải: 1,066

Công văn 1173-CV/BTG 04/5/2020 Công văn số 1173-CV/BTGTU ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" (thể lệ cuộc thi kèm theo) Tải về

Lượt tải: 869

Kế hoạch 213-KH/TU 24/4/2020 Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 24/4/2020 của BTV Tỉnh ủy về tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 Tải về

Lượt tải: 969

Hướng dẫn 90-HD/BTGTU 04/5/2020 Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) Tải về

Lượt tải: 918

Chỉ thị 44-CT/TU 27/3/2020 Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực QLĐĐ, QLXD, dự án đầu tư và QL, mua sắm, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tải về

Lượt tải: 1,099

Chỉ thị 45-CT/TU 31/3/2020 Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 Tải về

Lượt tải: 900

Công văn 2664-CV/TU 13/3/2020 Công văn số 2664-CV/TU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ Tải về

Lượt tải: 1,027

Hướng dẫn 85-HD/BTG 27/3/2020 Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU ngày 27/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương Tải về

Lượt tải: 888

Công văn 1143-CV/BTG 26/3/2020 Công văn số 1143-CV/BTG ngày 26/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hưởng ứng giải báo trí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc Tải về

Lượt tải: 892

Hướng dẫn 12-HD/TU 20/3/2020 Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 Tải về

Lượt tải: 1,178

Công văn 1138-CV/BTGTU 20/3/2020 Công văn số 1138-CV/BTGTU ngày 20/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" Tải về

Lượt tải: 882

Công văn 1133-CV/BTGTU 18/3/2020 Công văn số 1133-CV/BTGTU ngày 18/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc quay phim, ghi hình các hoạt động tuyên truyền biển, đảo địa phương Tải về

Lượt tải: 867

Kế hoạch 219-KH/TU 16/3/2020 Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 16/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 956

Công văn 1132-CV/BCĐTTĐN 18/3/2020 Công văn số 1132-CV/BCĐTTĐN ngày 18/3/2020 của BCĐ công tác TTĐN gửi tài liệu thông tin nội bộ về kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch HĐBA LHQ (tháng 1/2020) Tải về

Lượt tải: 1,013

Công văn 1129-CV/BTGTU 16/3/2020 Công văn số 1129-CV/BTGTU ngày 16/3/2020 của BTG Tỉnh ủy về gửi gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu "Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng" Tải về

Lượt tải: 1,521

Công văn 1126-CV/BTGTU 12/3/2020 Công văn số 1126-CV/BTGTU ngày 12/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu "Biển đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Việt Nam anh hùng" Tải về

Lượt tải: 921

12345678