Văn bản của Ban Thường vụ ĐUK

Tra cứu
Tổng số: 56 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Biểu mẫu 29/4/2020 Mẫu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Tải về

Lượt tải: 2,579

Công văn 138-CV/ĐUK 11/3/2020 Công văn số 138-CV/ĐUK (kèm mẫu cam kết) ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức cho đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 Tải về

Lượt tải: 1,049

Hướng dẫn 03-HD/ĐUK 10/02/2020 Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quy trình công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 1,054

Kế hoạch 05-KH/ĐUK 30/12/2019 Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 30/12/2019 của BTV Đảng ủy khối về học tập chuyên đề năm 2020 Tải về

Lượt tải: 593

Biểu mẫu -null- 05/12/2019 Biểu mẫu kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 Tải về

Lượt tải: 1,700

Biểu mẫu 05/12/2019 Biểu mẫu kiểm điểm cấp ủy 2019 Tải về

Lượt tải: 1,198

Hướng dẫn 01-HD/ĐUK 05/12/2019 Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 1,340

Kế hoạch 01-KH/ĐUK 15/11/2019 Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của BTV Đảng ủy khối về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 1,140

Kế hoạch 01-KH/BTCHTĐUK 28/8/2019 Kế hoạch số 01-KH/BTCHTĐUK ngày 28/8/2019 của Ban Tổ chức Hội thi về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng ủy khối năm 2019 Tải về

Lượt tải: 647

Công văn 687-CV/ĐUK 13/6/2019 Công văn số 687-CV/ĐUK ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (Cùng Đề cương, Biểu mẫu) Tải về

Lượt tải: 1,030

Biểu mẫu 04/12/2018 Danh mục các biểu mẫu kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy (2018) Tải về

Lượt tải: 8,537

Công văn 591-CV/ĐUK 28/12/2018 Công văn số 591-CV/ĐUK ngày 28/12/2018 của BTV ĐUK về điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 887

Hướng dẫn 07-HD/ĐUK 04/12/2018 Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 04/12/2018 của BTV Đảng ủy khối về việc Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 2,252

Chương trình 14-CTr/ĐUK 06/9/2018 Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK của BTV Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tải về

Lượt tải: 926

Công văn 527-CV/ĐUK 04/9/2018 Công văn số 527-CV/ĐUK ngày 04/9/2018 của BTV Đảng ủy khối về việc thực hiện phong trào "Chiều thứ 6: vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp" Tải về

Lượt tải: 863

Công văn 506-CV/ĐUK 27/7/2018 Công văn số 506-CV/ĐUK ngày 27/7/2018 của BTV Đảng ủy khối về việc giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Tải về

Lượt tải: 601

Thông báo 50-TB/ĐUK 15/7/2018 Thông báo số 50-TB/ĐUK của BTVĐUK về phát động CB, ĐV hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III và Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM" tỉnh Hưng ... Tải về

Lượt tải: 784

Kế hoạch 65-KH/ĐUK 06/7/2018 Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 06/7/2018 của BTV Đảng ủy khối về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII Tải về

Lượt tải: 961

Công văn 496-CV/ĐUK 05/7/2018 Công văn số 496-CV/ĐUK ngày 05/7/2018 của BTV Đảng ủy khối về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (kèm theo tài liệu tuyên truyền) Tải về

Lượt tải: 731

Công văn 489-CV/ĐUK 26/6/2018 Công văn số 489-CV/ĐUK ngày 26/6/2018 của BTV Đảng ủy khối về tuyên truyền luật An Ninh Mạng (kèm theo tài liệu tuyên truyền) Tải về

Lượt tải: 736

Kế hoạch 64-KH/ĐUK 29/5/2018 Kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 29/5/2018 của BTV Đảng ủy khối về Sơ kết chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về

Lượt tải: 744

Công văn 472-CV/ĐUK 23/5/2018 Công văn số 472-CV/ĐUK ngày 23/5/2018 của BTV Đảng ủy khối về việc tuyên truyền phòng chống thiên tai (cùng đề cương gửi kèm) Tải về

Lượt tải: 745

Công văn 460-CV/ĐUK 23/4/2018 Công văn số 460-CV/ĐUK ngày 23/4/2018 của BTV Đảng ủy khối về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH TW khóa X (cùng đề cương, biểu mẫu kèm theo) Tải về

Lượt tải: 774

Kế hoạch 58-KH/ĐUK 16/4/2018 Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tải về

Lượt tải: 978

Công văn 429-CV/ĐUK 09/3/2018 Công văn số 429-CV/ĐUK ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc học tập chuyên đề năm 2018, viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 Tải về

Lượt tải: 862

123