Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban Đảng tỉnh

Tra cứu
Tổng số: 112 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Hướng dẫn 63-HD/TGTU 15/3/2019 Hướng dẫn số 63-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" Tải về
Hướng dẫn 62-HD/TGTU 15/3/2019 Hướng dẫn số 62-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Kế hoạch 154-KH/TU 26/3/2019 Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 Tải về
Báo cáo 302-BC/TU 26/3/2019 Báo cáo số 302-BC/TU ngày 26/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (từ 05/2018-05/2019) Tải về
Đề cương 26/02/2019 Đề cương báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCHTW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Tải về
Kế hoạch -null- 08/3/2019 Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của BBT về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI Tải về
Báo cáo 287-BC/TU 26/01/2019 Báo cáo số 287-BC/TU ngày 26/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dưng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Tải về
Công văn 2001-CV/TU 05/02/2019 Công văn số 2001-CV/TU ngày 05/02/2019 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội Tải về
Hướng dẫn 60-HD/BTGTU 31/01/2019 Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 Tải về
Hướng dẫn 59-HD/BTGTU 31/01/2019 Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 Tải về
Hướng dẫn 55HD/BTGTU 02/01/2019 Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU ngày 02/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn tổ chức, tuyên truyền, kỷ niệm các hoạt động văn hóa văn nghệ xuân Kỷ Hợi 2019 Tải về
Công văn 1986-CV/TU 17/01/2019 Công văn số 1986-CV/TU ngày 17/01/2019 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Tải về
Chỉ thị 02/CT-UBND 14/01/2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Tải về
Hướng dẫn 53-HD/BTGTU 12/12/2018 Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 12/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 Tải về
Kế hoạch 146/KH-UBND 25/12/2018 Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2019 Tải về
Kế hoạch 145/KH-UBND 25/12/2018 Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2019 Tải về
Công văn 1964-CV/TU 26/12/2018 Công văn số 1964-CV/TU ngày 26/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về điều chỉnh, bổ sung và giải đáp một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Tải về
Thông báo 489/TB-UBND 14/12/2018 Thông báo số 489/TB-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị Tải về
Chỉ thị 32-CT/TU 03/12/2018 Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 03/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Tải về
Đề cương 07/12/2018 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV Tải về
Tài liệu 05/12/2018 Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng Tải về
Quyết định 1332-QĐ/TU 23/10/2018 Quyết định số 1332-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy Tải về
Quyết định 1331-QĐ/TU 23/10/2018 Quyết định số 1331-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tải về
Quyết định 1330-QĐ/TU 23/10/2018 Quyết định số 1330-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tải về
Quyết định 1329-QĐ/TU 23/10/2018 Quyết định số 1329-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy Tải về
12345