Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban Đảng tỉnh

Tra cứu
Tổng số: 133 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Công văn 2217-CV/TU 17/6/2019 Công văn số 2217-CV/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện việc ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Kế hoạch 170-KH/TU 11/6/2019 Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 11/6/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của BBT về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân Tải về
Kế hoạch 171-KH/TU 11/6/2019 Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 11/6/2019 của BTV Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Tải về
Hướng dẫn 68-HD/TGTU 30/5/2019 Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889-05/6/2019) Tải về
Quy chế 07-QC/TU 09/5/2019 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Quy chế số 07-QC/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy) Tải về
Quyết định 1548-QĐ/TU 28/5/2019 Quyết định số 1548-QĐ/TU ngày 28/5/2019 của BTV TỈnh ủy về quyết định ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 1527-QĐ/TU 09/4/2019 Quyết định số 1527-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của BTV TỈnh ủy về quyết định ban hành Quy chế về công tác khen thưởng khối Đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên Tải về
Báo cáo 327-BC/TU 24/5/2019 Báo cáo số 327-BC/TU ngày 24/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCHTW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Tải về
Hướng dẫn 67-HD/BTGTU 23/5/2019 Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 23/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, giải quyết giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa Tải về
Hướng dẫn 66-HD/BTGTU 22/5/2019 Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 22/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Tải về
Công văn 2157-CV/TU 21/5/2019 Công văn số 2157-CV/TU ngày 21/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự Tải về
Quyết định 1526-QĐ/TU 09/4/2019 Quyết định số 1526-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của BTV TỈnh ủy về quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện tỉnh Hưng Yên Tải về
Công văn 871-CV/BTGTU 26/4/2019 Công văn số 871-CV/BTGTU ngày 26/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gửi đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) Tải về
Hướng dẫn 65-HD/TGTU 24/4/2019 Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) Tải về
Công văn 870-CV/BTGTU 25/4/2019 Công văn số 870-CV/BTGTU ngày 25/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến kế hoạch giao lưu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Kế hoạch 161-KH/TU 08/4/2019 Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tải về
Kế hoạch 160-KH/TU 08/4/2019 Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của BBT về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Tải về
Kế hoạch 159-KH/TU 08/4/2019 Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 45-NQ/TW của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI Tải về
Kế hoạch 157-KH/TU 04/4/2019 Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 04/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 44-KL/TW của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới Tải về
Kế hoạch 158-KH/TU 08/4/2019 Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của BCT về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế Tải về
Hướng dẫn 63-HD/TGTU 15/3/2019 Hướng dẫn số 63-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" Tải về
Hướng dẫn 62-HD/TGTU 15/3/2019 Hướng dẫn số 62-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Kế hoạch 154-KH/TU 26/3/2019 Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 Tải về
Báo cáo 302-BC/TU 26/3/2019 Báo cáo số 302-BC/TU ngày 26/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (từ 05/2018-05/2019) Tải về
Đề cương 26/02/2019 Đề cương báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCHTW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Tải về
123456