Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban Đảng tỉnh

Tra cứu
Tổng số: 155 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Công văn 2046-CV/BTCTU 25/11/2019 Công văn số 2046-CV/TU ngày 25/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về cử cán bộ tham gia dự tuyển đi đào tạo thạc sỹ tại Nhật bản năm 2020 Tải về

Lượt tải: 17

Chỉ thị 38-CT/TU 25/11/2019 Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 25/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay Tải về

Lượt tải: 13

Hướng dẫn 10-HD/TU 18/11/2019 Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Tải về

Lượt tải: 64

Hướng dẫn 09-HD/TU 18/11/2019 Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 77

Kế hoạch 74-KH/BTGTU 23/9/2019 Kế hoạch số 74-KH/BTGTU ngày 23/9/2019 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về

Lượt tải: 195

Công văn 2431-CV/TU 30/10/2019 Công văn số 2431-CV/TU ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay Tải về

Lượt tải: 24

Quyết định 1755-QĐ/TU 18/10/2019 Quyết định số 1755-QĐ/TU ngày 18/10/2019 của BTV TỈnh ủy về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về

Lượt tải: 61

Quyết định 1754-QĐ/TU 18/10/2019 Quyết định số 1754-QĐ/TU ngày 18/10/2019 của BTV TỈnh ủy về ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Tải về

Lượt tải: 75

Kế hoạch 190-KH/TU 04/11/2019 Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) Tải về

Lượt tải: 64

Kế hoạch 189-KH/TU 04/11/2019 Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 55

Kế hoạch 188-KH/TU 04/11/2019 Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 55

Kế hoạch 187-KH/TU 04/11/2019 Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính chị (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 54

Công văn 2382-CV/TU 02/10/2019 Công văn số 2382-CV/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 54-TB/TW của Bộ Chính trị Tải về

Lượt tải: 100

Kế hoạch 115/KH-UBND 09/9/2019 Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đọan 2019-2025 Tải về

Lượt tải: 266

Hướng dẫn 72-HD/BTGTU 03/9/2019 Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019) Tải về

Lượt tải: 145

Hướng dẫn 65-HD/TGTU 24/4/2019 Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Kèm đề cương) về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người Tải về

Lượt tải: 474

Công văn 926-CV/BTGTU 26/7/2019 Công văn số 926-CV/BTGTU ngày 26/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai Tải về

Lượt tải: 199

Quyết định 1623-QĐ/TU 26/7/2019 Quyết định số 1623-QĐ/TU ngày 26/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Tải về

Lượt tải: 189

Quyết định 1622-QĐ/TU 26/7/2019 Quyết định số 1622-QĐ/TU ngày 26/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với UBKT Tỉnh ủy trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Tải về

Lượt tải: 158

Kế hoạch 102/KH-UBND 23/7/2019 Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019" Tải về

Lượt tải: 257

Thông báo 2077-TB/TU 11/7/2019 Thông báo số 2077-TB/TU ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên về kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên Tải về

Lượt tải: 130

Công văn 192-CV/BTGTU 01/7/2019 Công văn số 192-CV/BTGTU ngày 01/7/2019 về việc gửi tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới Tải về

Lượt tải: 277

Hướng dẫn 69-HD/BTGTU 24/6/2019 Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 24/6/2019 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (kèm theo Đề cương) Tải về

Lượt tải: 228

Công văn 2217-CV/TU 17/6/2019 Công văn số 2217-CV/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện việc ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về

Lượt tải: 328

Kế hoạch 170-KH/TU 11/6/2019 Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 11/6/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của BBT về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân Tải về

Lượt tải: 301

1234567