Tra cứu văn bản

Tra cứu
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Tài liệu 06/9/2021 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021 Tải về

Lượt tải: 214

Tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải về

Lượt tải: 62

Tài liệu 30/8/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Tải về

Lượt tải: 282

Tài liệu 16/8/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 92

Quyết định 23-QĐ/TW 30/7/2021 Bộ Chính trị Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Tải về

Lượt tải: 131

Hướng dẫn 23-HD/BTGTU 11/8/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước Tải về

Lượt tải: 104

Chỉ thị 04-CT/TW 02/6/2021 Ban Bí thư Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Tải về

Lượt tải: 357

Đề cương 2/8/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển Tải về

Lượt tải: 445

Tài liệu 01-TL-MTTW-BTT 10/6/2021 UBMTTQ Việt Nam Thể lệ giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 Tải về

Lượt tải: 156

Đề cương Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) Tải về

Lượt tải: 486

Chỉ thị CT-06/TW 24/6/2021 Ban Bí thư Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Tải về

Lượt tải: 311

Kế hoạch 15-KH/BTGTU 09/6/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kế hoạch số 15-KH/BTGTU ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tở chức Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề: “Hưng Yên truyền thống và phát triển” (gửi kèm câu hỏi, gợi ý đáp án) Tải về

Lượt tải: 376

Đề cương 28/6/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021) Tải về

Lượt tải: 776

Đề cương 14/6/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) Tải về

Lượt tải: 725

Tài liệu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển” Tải về

Lượt tải: 386

Đề cương 16/5/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Toàn văn Bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tải về

Lượt tải: 1,085

Đề cương 17/4/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về

Lượt tải: 624

Kế hoạch 09-KH/ĐUK 04/6/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 04/6/2021 của BTV ĐUK về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Tải về

Lượt tải: 303

Kế hoạch 08-KH/ĐUK 28/5/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 338

Kế hoạch 07-KH/ĐUK 28/5/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh năm 2021 Tải về

Lượt tải: 259

Đề cương Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam Tải về

Lượt tải: 527

Đề cương Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước Tải về

Lượt tải: 594

Đề cương 04/6/2021 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG Tải về

Lượt tải: 5,937

Kết luận 01-KL/TW 18/5/2021 Bộ Chính trị Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Tải về

Lượt tải: 1,320

Tài liệu 14/4/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ bảy Tải về

Lượt tải: 250

12345678910...