Tra cứu văn bản

Tra cứu
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Công văn 2217-CV/TU 17/6/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Công văn số 2217-CV/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện việc ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Công văn 687-CV/ĐUK 13/6/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Công văn số 687-CV/ĐUK ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (Cùng Đề cương, Biểu mẫu) Tải về
Kế hoạch 170-KH/TU 11/6/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 11/6/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của BBT về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân Tải về
Kế hoạch 171-KH/TU 11/6/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 11/6/2019 của BTV Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Tải về
Kết luận 51-KL/TW 30/5/2019 Ban Bí thư Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQ Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về
Kết luận 50-KL/TW 30/5/2019 Ban Bí thư Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về
Hướng dẫn 68-HD/TGTU 30/5/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889-05/6/2019) Tải về
Quy chế 07-QC/TU 09/5/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Quy chế số 07-QC/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy) Tải về
Quyết định 1548-QĐ/TU 28/5/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Quyết định số 1548-QĐ/TU ngày 28/5/2019 của BTV TỈnh ủy về quyết định ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 1527-QĐ/TU 09/4/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Quyết định số 1527-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của BTV TỈnh ủy về quyết định ban hành Quy chế về công tác khen thưởng khối Đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên Tải về
Báo cáo 327-BC/TU 24/5/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Báo cáo số 327-BC/TU ngày 24/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCHTW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Tải về
Hướng dẫn 67-HD/BTGTU 23/5/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 23/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, giải quyết giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa Tải về
Hướng dẫn 66-HD/BTGTU 22/5/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 22/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Tải về
Công văn 2157-CV/TU 21/5/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Công văn số 2157-CV/TU ngày 21/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự Tải về
Kết luận 49-KL/TW 10/5/2019 Ban Bí thư Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Tải về
Chỉ thị 34-CT/TW 20/5/2019 Ban Bí thư Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi Tải về
Quyết định 1526-QĐ/TU 09/4/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Quyết định số 1526-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của BTV TỈnh ủy về quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện tỉnh Hưng Yên Tải về
Công văn 871-CV/BTGTU 26/4/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 871-CV/BTGTU ngày 26/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gửi đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) Tải về
Hướng dẫn 65-HD/TGTU 24/4/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) Tải về
Công văn 870-CV/BTGTU 25/4/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 870-CV/BTGTU ngày 25/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến kế hoạch giao lưu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Kế hoạch 161-KH/TU 08/4/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tải về
Kế hoạch 160-KH/TU 08/4/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của BBT về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Tải về
Chỉ thị 33-CT/TW 18/3/2019 Ban Bí thư Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân Tải về
Kế hoạch 159-KH/TU 08/4/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 08/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 45-NQ/TW của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI Tải về
Kế hoạch 157-KH/TU 04/4/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 04/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 44-KL/TW của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới Tải về
12345678910...