Tra cứu văn bản

Tra cứu
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Công văn 1143-CV/BTG 26/3/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 1143-CV/BTG ngày 26/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hưởng ứng giải báo trí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc Tải về

Lượt tải: 5

Hướng dẫn 03-HD/TW 20/3/2020 Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 03-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Tải về

Lượt tải: 7

Hướng dẫn 12-HD/TU 20/3/2020 Tỉnh ủy Hưng Yên Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 Tải về

Lượt tải: 59

Công văn 1138-CV/BTGTU 20/3/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 1138-CV/BTGTU ngày 20/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" Tải về

Lượt tải: 49

Công văn 1133-CV/BTGTU 18/3/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 1133-CV/BTGTU ngày 18/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc quay phim, ghi hình các hoạt động tuyên truyền biển, đảo địa phương Tải về

Lượt tải: 44

Công văn 09 - CV/BTCĐUK 20/3/2020 Ban Tổ chức Đảng ủy khối Công văn số 09 - CV/BTCĐUK ngày 20/3/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối về việc gửi biểu mẫu, hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở Tải về

Lượt tải: 131

Biểu mẫu 20/3/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy khối các biểu mẫu, hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về

Lượt tải: 160

Kế hoạch 219-KH/TU 16/3/2020 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 16/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 58

Công văn 1132-CV/BCĐTTĐN 18/3/2020 BCĐ công tác TTĐN Công văn số 1132-CV/BCĐTTĐN ngày 18/3/2020 của BCĐ công tác TTĐN gửi tài liệu thông tin nội bộ về kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch HĐBA LHQ (tháng 1/2020) Tải về

Lượt tải: 64

Công văn 1129-CV/BTGTU 16/3/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 1129-CV/BTGTU ngày 16/3/2020 của BTG Tỉnh ủy về gửi gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu "Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng" Tải về

Lượt tải: 152

Công văn 1126-CV/BTGTU 12/3/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 1126-CV/BTGTU ngày 12/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu "Biển đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Việt Nam anh hùng" Tải về

Lượt tải: 125

Quy định 213-QĐ/TW 02/1/2020 Ban Chấp hành Trung ương Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Tải về

Lượt tải: 248

Công văn 138-CV/ĐUK 11/3/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Công văn số 138-CV/ĐUK (kèm mẫu cam kết) ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức cho đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 Tải về

Lượt tải: 299

Thông báo 2101-TB/TU 09/3/2020 Tỉnh ủy Hưng Yên Thông báo số 2101-TB/TU ngày 09/3/2020 của Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 Tải về

Lượt tải: 71

Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW 14/02/2020 Ủy ban kiểm tra Trung ương Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 206

Công văn 8141-CV/BTGTW 24/02/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 465

Quy chế 09-QC/TU 26/12/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Quy chế số 09-QC/TU ngày 26/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về

Lượt tải: 143

Nghị quyết 55-NQ/TW 11/02/2020 Bộ Chính trị Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về

Lượt tải: 187

Hướng dẫn 82-HD/BTGTU 18/02/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung khánh tiết đại hội Đảng các cấp Tải về

Lượt tải: 174

Hướng dẫn 62-HD/VPTW 04/02/2020 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn số 62-HD/VPTW ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội Đảng các cấp Tải về

Lượt tải: 749

Công văn 5251-CV/UBKTTW 10/02/2020 UBKT Trung ương Công văn số 5251-CV/UBKTTW ngày 10/02/2020 của UBKT Trung ương về xác định thời điểm không triệu tập đến dự đại hội đối với cấp ủy viên đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu Tải về

Lượt tải: 236

Đề cương 13/01/2020 Hội người cao tuổi VN Đề cương tuyên truyền Hội Người cao tuổi Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển (10/5/1995 - 10/5/2020) Tải về

Lượt tải: 78

Biểu mẫu BTC Đảng ủy khối Mẫu giới thiệu nhân sự Đại hội Tải về

Lượt tải: 452

Hướng dẫn 03-HD/ĐUK 10/02/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quy trình công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 494

Đề cương 27/12/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 175

12345678910...