Tra cứu văn bản

Tra cứu
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Đề cương 27/12/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 45

Đề cương 30/12/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020) Tải về

Lượt tải: 87

Hướng dẫn 76-HD/BTGTU 30/12/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (kèm đề cương) Tải về

Lượt tải: 63

Chỉ thị 42-CT/TU 26/12/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 26/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp năm 2020 Tải về

Lượt tải: 47

Chỉ thị 41-CT/TU 26/12/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 26/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2020 Tải về

Lượt tải: 47

Chỉ thị 40-CT/TU 26/12/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 26/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020 Tải về

Lượt tải: 45

Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW 12/12/2019 Ủy ban kiểm tra Trung ương Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 383

Kế hoạch 05-KH/ĐUK 30/12/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 30/12/2019 của BTV Đảng ủy khối về học tập chuyên đề năm 2020 Tải về

Lượt tải: 47

Quyết định 1527-QĐ/TU 09/4/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Quyết định số 1527-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về quyết định ban hành Quy chế về công tác khen thưởng khối Đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên Tải về

Lượt tải: 545

Biểu mẫu 05/12/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Biểu mẫu kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 Tải về

Lượt tải: 852

Biểu mẫu 05/12/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Biểu mẫu kiểm điểm cấp ủy 2019 Tải về

Lượt tải: 593

Hướng dẫn 01-HD/ĐUK 05/12/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 547

Công văn 2046-CV/BTCTU 25/11/2019 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Công văn số 2046-CV/TU ngày 25/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về cử cán bộ tham gia dự tuyển đi đào tạo thạc sỹ tại Nhật bản năm 2020 Tải về

Lượt tải: 149

Chỉ thị 38-CT/TU 25/11/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 25/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay Tải về

Lượt tải: 171

Hướng dẫn 10-HD/TU 18/11/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 18/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Tải về

Lượt tải: 722

Hướng dẫn 09-HD/TU 18/11/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 18/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm Tải về

Lượt tải: 537

Kế hoạch 74-KH/BTGTU 23/9/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kế hoạch số 74-KH/BTGTU ngày 23/9/2019 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về

Lượt tải: 356

Công văn 2431-CV/TU 30/10/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Công văn số 2431-CV/TU ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay Tải về

Lượt tải: 135

Kế hoạch 01-KH/ĐUK 15/11/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của BTV Đảng ủy khối về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 262

Quyết định 1755-QĐ/TU 18/10/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Quyết định số 1755-QĐ/TU ngày 18/10/2019 của BTV TỈnh ủy về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về

Lượt tải: 206

Quyết định 1754-QĐ/TU 18/10/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Quyết định số 1754-QĐ/TU ngày 18/10/2019 của BTV TỈnh ủy về ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Tải về

Lượt tải: 204

Kế hoạch 190-KH/TU 04/11/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) Tải về

Lượt tải: 241

Kế hoạch 189-KH/TU 04/11/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 188

Kế hoạch 188-KH/TU 04/11/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 173

Kế hoạch 187-KH/TU 04/11/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 04/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính chị (khóa XI) Tải về

Lượt tải: 184

12345678910...