Tra cứu văn bản

Tra cứu
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Tài liệu 30/6/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương Phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Ngày 30/6/2022 Tải về

Lượt tải: 106

Đề cương 20/6/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) Tải về

Lượt tải: 168

Đề cương 21/6/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Tải về

Lượt tải: 214

Đề cương 27/6/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Tải về

Lượt tải: 128

Tài liệu 17/6/2022 Văn phòng Trung ương Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII Tải về

Lượt tải: 119

Nghị quyết 21-NQ/TW 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Tải về

Lượt tải: 499

Nghị quyết 20-NQ/TW 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Tải về

Lượt tải: 263

Nghị quyết 19-NQ/TW 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về

Lượt tải: 295

Nghị quyết 18-NQ/TW 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao Tải về

Lượt tải: 461

Kế hoạch 150-KH/BTGTW 26/5/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022 Tải về

Lượt tải: 204

Đề cương 27/06/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ Tải về

Lượt tải: 148

Biểu mẫu 15/6/2022 Ban Tổ chức ĐUK Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên Tải về

Lượt tải: 685

Đề cương 53-HD/BTGTW 26/5/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 Tải về

Lượt tải: 209

Đề cương 52-HD/BTGTW 26/5/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền năm hữu nghị Việt Nam - Camphuchia 2022 Tải về

Lượt tải: 170

Kế hoạch 39-KH/ĐUK 08/6/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 08/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và HTCT; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Tải về

Lượt tải: 142

Hướng dẫn 08-HD/ĐUK 18/4/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tổ chức SHCT về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Tải về

Lượt tải: 133

Công văn 59-CV/UBKTĐUK 11/5/2022 UBKT Đảng ủy Khối Công văn số 59-CV/UBKTĐUK ngày 11/5/2022 của UBKT ĐUK về việc b/c kết quả thực hiện công tác kt, gs 6 tháng đầu năm 2022 (cùng phụ lục thống kê kèm theo) Tải về

Lượt tải: 212

Hướng dẫn HD 25/4/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Hướng dẫn về công tác quy hoạch cấp ủy trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Tải về

Lượt tải: 533

Công văn 402 - CV/BTGTU 22/4/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 402 - CV/BTGTU ngày 22/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022) Tải về

Lượt tải: 209

Công văn 57-CV/BTGĐUK 18/4/2022 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Công văn số 57-CV/BTGĐUK ngày 18/4/2022 về việc thay thế các khẩu hiệu cũ không còn phù hợp tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 218

Tài liệu 06/9/2021 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 Tải về

Lượt tải: 6,826

Biểu mẫu 02/11/2018 -- Mẫu thủ tục xét công nhận ĐV chính thức Tải về

Lượt tải: 5,113

Biểu mẫu 02/11/2018 -- Mẫu thủ tục kết nạp Đảng Tải về

Lượt tải: 4,610

Biểu mẫu 03/3/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Tài liệu lớp đối tượng đảng 2022 Tải về

Lượt tải: 1,083

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW 18/01/2022 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên Tải về

Lượt tải: 6,844

12345678910...