Tra cứu văn bản

Tra cứu
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Biểu mẫu 24 - CV/UBKTĐUK 02/11/2020 UBKT Đảng ủy Khối Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2020 (kèm Công văn số 24 - CV/UBKTĐUK ngày 02/11/2020 của UBKT Đảng ủy Khối) Tải về

Lượt tải: 187

Hướng dẫn 104 - HD/BTGTU 30/10/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn (kèm đề cương) số 104 - HD/BTGTU ngày 30/10/2020 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) Tải về

Lượt tải: 42

Công văn 1301-CV/BGTU 19/10/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 1301-CV/BTGTU ngày 19/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thống kê, rà soát việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng Tải về

Lượt tải: 80

Biểu mẫu Ban Chấp hành Trung ương Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân Tải về

Lượt tải: 109

Hướng dẫn 101-HD/BTGTU 30/9/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 30/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 115

Chỉ thị 46-CT/TU 09/9/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về

Lượt tải: 143

Đề cương 17/9/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020) Tải về

Lượt tải: 165

Tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu Tải về

Lượt tải: 90

Đề cương 17/9/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai Tải về

Lượt tải: 147

Đề cương 16/9/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020) Tải về

Lượt tải: 113

Tài liệu 13/01/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu học tập Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Tải về

Lượt tải: 109

Tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 Tải về

Lượt tải: 88

Đề cương 14/8/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020) Tải về

Lượt tải: 306

Đề cương 12/8/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 - 14/10/2020) Tải về

Lượt tải: 225

Tài liệu 5/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Tải về

Lượt tải: 411

Biểu mẫu 17-CV/BTCĐUK 24/4/2020 Ban Tổ chức ĐUK Công văn số 17-CV/BTCĐUK ngày 24/4/2020 về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (kèm biểu mẫu) Tải về

Lượt tải: 691

Công văn 1173-CV/BTG 04/5/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 1173-CV/BTGTU ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" (thể lệ cuộc thi kèm theo) Tải về

Lượt tải: 489

Biểu mẫu 29/4/2020 Ban Thường vụ ĐUK Mẫu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Tải về

Lượt tải: 3,157

Tài liệu 18/3/2020 Ban Tổ chức Trung ương Thể Lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Tải về

Lượt tải: 431

Kế hoạch 213-KH/TU 24/4/2020 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 24/4/2020 của BTV Tỉnh ủy về tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 Tải về

Lượt tải: 470

Hướng dẫn 90-HD/BTGTU 04/5/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) Tải về

Lượt tải: 513

Chỉ thị 44-CT/TU 27/3/2020 Tỉnh ủy Hưng Yên Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực QLĐĐ, QLXD, dự án đầu tư và QL, mua sắm, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tải về

Lượt tải: 618

Chỉ thị 45-CT/TU 31/3/2020 Tỉnh ủy Hưng Yên Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 Tải về

Lượt tải: 503

Công văn 2664-CV/TU 13/3/2020 Tỉnh ủy Hưng Yên Công văn số 2664-CV/TU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ Tải về

Lượt tải: 596

Hướng dẫn 85-HD/BTG 27/3/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU ngày 27/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương Tải về

Lượt tải: 510

12345678910...