Tra cứu văn bản

Tra cứu
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Quy chế 29/01/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 Tải về

Lượt tải: 33

Tài liệu 19/01/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về

Lượt tải: 95

Đề cương 26/01/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Tải về

Lượt tải: 78

Đề cương 23/12/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội CHXHCN Việt Nam Tải về

Lượt tải: 146

Đề cương 16/12/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 114

Đề cương 19/11/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về

Lượt tải: 122

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND tỉnh Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CTDV chính quyền của các CQ HCNN, ĐVSNCL, DN có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Tải về

Lượt tải: 234

Công văn 64-CV/ĐUK 01/12/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Công văn 64-CV/ĐUK ngày 01/12/2020 của BTV ĐUK về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy; đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đv năm 2020 (kèm theo Hướng dẫn số 01 và các mẫu biểu) Tải về

Lượt tải: 633

Đề cương 05/11/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 – 01/12/2020) Tải về

Lượt tải: 201

Đề cương 22/11/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen Tải về

Lượt tải: 204

Biểu mẫu 24 - CV/UBKTĐUK 02/11/2020 UBKT Đảng ủy Khối Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2020 (kèm Công văn số 24 - CV/UBKTĐUK ngày 02/11/2020 của UBKT Đảng ủy Khối) Tải về

Lượt tải: 712

Hướng dẫn 104 - HD/BTGTU 30/10/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn (kèm đề cương) số 104 - HD/BTGTU ngày 30/10/2020 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) Tải về

Lượt tải: 269

Công văn 1301-CV/BGTU 19/10/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn số 1301-CV/BTGTU ngày 19/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thống kê, rà soát việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng Tải về

Lượt tải: 252

Biểu mẫu Ban Chấp hành Trung ương Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân Tải về

Lượt tải: 340

Hướng dẫn 101-HD/BTGTU 30/9/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 30/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 356

Chỉ thị 46-CT/TU 09/9/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về

Lượt tải: 506

Đề cương 17/9/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020) Tải về

Lượt tải: 373

Tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu Tải về

Lượt tải: 240

Đề cương 17/9/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai Tải về

Lượt tải: 330

Đề cương 16/9/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020) Tải về

Lượt tải: 292

Tài liệu 13/01/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu học tập Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Tải về

Lượt tải: 267

Tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 Tải về

Lượt tải: 191

Đề cương 14/8/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020) Tải về

Lượt tải: 576

Đề cương 12/8/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 - 14/10/2020) Tải về

Lượt tải: 337

Tài liệu 5/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Tải về

Lượt tải: 503

12345678910...