Tra cứu văn bản

Tra cứu
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Hướng dẫn 63-HD/TGTU 15/3/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 63-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" Tải về
Hướng dẫn 62-HD/TGTU 15/3/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 62-HD/TGTU ngày 15/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Kế hoạch 154-KH/TU 26/3/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 Tải về
Báo cáo 302-BC/TU 26/3/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Báo cáo số 302-BC/TU ngày 26/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (từ 05/2018-05/2019) Tải về
Quy định 179-QĐ/TW 25/02/2019 Bộ Chính trị Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ Tải về
Đề cương 26/02/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Đề cương báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCHTW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Tải về
Kế hoạch -null- 08/3/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của BBT về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI Tải về
Nghị quyết 39-NQ/TW 15/01/2019 Bộ Chính trị Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế Tải về
Báo cáo 287-BC/TU 26/01/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Báo cáo số 287-BC/TU ngày 26/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dưng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Tải về
Kết luận 44-KL/TW 22/01/2019 Ban Bí thư Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới Tải về
Chỉ thị 28-CT/TW 21/01/2019 Ban Bí thư Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Tải về
Chỉ thị 30-CT/TW 22/01/2019 Ban Bí thư Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Tải về
Công văn 2001-CV/TU 05/02/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Công văn số 2001-CV/TU ngày 05/02/2019 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội Tải về
Hướng dẫn 60-HD/BTGTU 31/01/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 Tải về
Hướng dẫn 59-HD/BTGTU 31/01/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 31/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 Tải về
Hướng dẫn 55HD/BTGTU 02/01/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU ngày 02/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn tổ chức, tuyên truyền, kỷ niệm các hoạt động văn hóa văn nghệ xuân Kỷ Hợi 2019 Tải về
Công văn 1986-CV/TU 17/01/2019 Tỉnh ủy Hưng Yên Công văn số 1986-CV/TU ngày 17/01/2019 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Tải về
Chỉ thị 02/CT-UBND 14/01/2019 UBND tỉnh Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Tải về
Hướng dẫn 53-HD/BTGTU 12/12/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 12/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 Tải về
Tài liệu -null- 01/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Tài liệu học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 Tải về
Biểu mẫu 04/12/2018 BTC Đảng ủy khối Danh mục các biểu mẫu kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy (2018) Tải về
Công văn 591-CV/ĐUK 28/12/2018 Ban Thường vụ ĐUK Công văn số 591-CV/ĐUK ngày 28/12/2018 của BTV ĐUK về điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hằng năm Tải về
Kế hoạch 146/KH-UBND 25/12/2018 UBND tỉnh Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2019 Tải về
Kế hoạch 145/KH-UBND 25/12/2018 UBND tỉnh Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 2019 Tải về
Công văn 1964-CV/TU 26/12/2018 Tỉnh ủy Hưng Yên Công văn số 1964-CV/TU ngày 26/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về điều chỉnh, bổ sung và giải đáp một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Tải về
12345678910...