Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Danh sách các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW

Danh sách các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW

 Ngày 12 Tháng 01 Năm 2017 |  1730

DANH SÁCH Các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) ...

Xem thêm
Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Ngày 07 Tháng 12 Năm 2016 |  1296

 Những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả và trở thành công việc thường xuyên tạo sự chuyển biến tích cực, quan trọng trong nhận thức và hành động ...

Xem thêm
Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học

Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học

 Ngày 07 Tháng 12 Năm 2016 |  1336

Xem thêm
Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2016 |  2312

Ngày 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xem thêm
Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2016 |  2294

Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử ...

Xem thêm
Gương sáng quanh ta: Cựu chiến binh tình nguyện ngăn tai nạn đường sắt

Gương sáng quanh ta: Cựu chiến binh tình nguyện ngăn tai nạn đường sắt

 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2016 |  1781

Trước khi tàu chạy đến, từng thành viên của Hội Cựu chiến binh huyện Văn Lâm, Hưng Yên thay nhau đứng chặn xe...

Xem thêm