Thông báo số 489/TB-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2018 10:34:11 AM | 194