Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2016)

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng 12 Năm 2016 11:15:31 PM | 431

Thực hiện Công văn số 130-CV/BTGTU ngày 14/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cung cấp tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2016) tới các chi, đảng bộ cơ sở. Đề nghị cấp ủy cơ sở tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị.