Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở

Thứ Sáu, Ngày 17 Tháng 02 Năm 2017 1:38:33 PM | 10454