Quyết định số 1548-QĐ/TU ngày 28/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về quyết định ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thứ Sáu, Ngày 31 Tháng 05 Năm 2019 4:11:11 PM | 501