Quyết định số 1197-QĐ/UBKTTW ngày 14/6/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về quyết định ban hành Quy chế về "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát"

Thứ Tư, Ngày 26 Tháng 06 Năm 2019 9:17:37 AM | 752