Quyết định 01-QĐ/BTC ngày 28/5/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi về ban hành thể lệ Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng 06 Năm 2018 8:00:30 AM | 435