Hướng dẫn của các ban tham mưu

Tra cứu
Tổng số: 14 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Công văn 26-CV/BTGĐUK 04/9/2018 Công văn số 26-CV/BTGĐUK ngày 04/9/2018 của BTG Đảng ủy khối về giới thiệu bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về
Công văn 24-CV/BTGĐUK 21/8/2018 Công văn số 24-CV/BTGĐUK ngày 21/8/2018 của BTG Đảng ủy khối về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII Tải về
Tài liệu -null- 03/8/2018 Tài liệu giới thiệu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng Tải về
Công văn 12-CV/BTGĐUK 19/01/2017 Công văn số 12-CV/BTGĐUK ngày 19/01/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc tổ chức tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017) Tải về
Đề cương Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV Tải về
Đề cương ĐỀ CƯƠNG TUYỂN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (09/02/1907 - 09/02/2017) Tải về
Kế hoạch 02-KH/BTGĐUK 14/6/2016 Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Tải về
Tài liệu Tài liệu Khái quát chung về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Tài liệu Tài liệu chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền
Tài liệu Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quy chế 01- QC/BTGĐUK 21/6/2016 Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Tải về
Chương trình 02-CTr/BTGĐUK 25/2/2016 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tải về
Tài liệu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2016) Tải về
Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015) Tải về