Hướng dẫn của các ban tham mưu

Tra cứu
Tổng số: 15 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Báo cáo Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tải về

Lượt tải: 2,197

Báo cáo tháng 2/2017 Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn khối khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017 Tải về

Lượt tải: 1,439

Hướng dẫn 19-HD/ĐKCQ 20/02/2017 Hướng dẫn số 19-HD/ĐKCQ ngày 20/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối về Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về

Lượt tải: 929

Kế hoạch 37-KH/ĐKCQ 10/02/2017 Kế hoạch hành động tháng Thanh niên năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối Tải về

Lượt tải: 957

Quyết định 71-QĐ/ĐKCQ 10/02/2017 Quyết định số 71-QĐ/ĐKCQ ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 Tải về

Lượt tải: 970

Kế hoạch 36-KH/ĐKCQ 08/02/2017 Kế hoạch số 36-KH/ĐKCQ ngày 08/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối về phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 Tải về

Lượt tải: 991

Công văn 59-CV/ĐKCQ 10/02/2017 Công văn số 59-CV/ĐKCQ ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối về việc xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019 Tải về

Lượt tải: 885

Công văn 58 -CV/ĐKCQ 07/02/2017 Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2019 Tải về

Lượt tải: 800

Công văn 57-CV/ĐKCQ 07/02/2017 Vận động cán bộ, ĐVTN đóng góp kinh phí xây dựng công trình thanh niên năm 2017 Tải về

Lượt tải: 837

Thông báo 06/02/2017 Lịch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019 Tải về

Lượt tải: 1,276

Chương trình 11-CTr /ĐKCQ 06/02/2017 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 Tải về

Lượt tải: 1,389

Quy chế 06-QC/ĐKCQ 30/8/2012 Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên khoá IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tải về

Lượt tải: 2,519

Quy chế 05-QC/ĐKCQ 30/8/2012 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên Khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Tải về

Lượt tải: 3,717

Kế hoạch 35-KH/ĐKCQ 22/11/2016 Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về

Lượt tải: 810

Hướng dẫn 14-HD/ĐKCQ 23/11/2016 Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về

Lượt tải: 945