Hướng dẫn của các ban tham mưu

Tra cứu
Tổng số: 17 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Tài liệu 06/9/2021 Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021 Tải về

Lượt tải: 214

Đề cương 04/6/2021 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG Tải về

Lượt tải: 5,937

Công văn 22-CV/BTGĐUK 17/5/2021 Công văn số 22-CV/BTGĐUK ngày 17/5/2021 của BTG ĐUK về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về

Lượt tải: 331

Công văn 26-CV/BTGĐUK 04/9/2018 Công văn số 26-CV/BTGĐUK ngày 04/9/2018 của BTG Đảng ủy khối về giới thiệu bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về

Lượt tải: 1,026

Công văn 24-CV/BTGĐUK 21/8/2018 Công văn số 24-CV/BTGĐUK ngày 21/8/2018 của BTG Đảng ủy khối về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII Tải về

Lượt tải: 1,052

Tài liệu 03/8/2018 Tài liệu giới thiệu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng Tải về

Lượt tải: 2,021

Công văn 12-CV/BTGĐUK 19/01/2017 Công văn số 12-CV/BTGĐUK ngày 19/01/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc tổ chức tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017) Tải về

Lượt tải: 837

Đề cương Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV Tải về

Lượt tải: 1,310

Đề cương ĐỀ CƯƠNG TUYỂN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (09/02/1907 - 09/02/2017) Tải về

Lượt tải: 1,143

Kế hoạch 02-KH/BTGĐUK 14/6/2016 Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Tải về

Lượt tải: 902

Tài liệu Tài liệu Khái quát chung về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Lượt tải: 1,605

Tài liệu Tài liệu chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền

Lượt tải: 1,448

Tài liệu Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt tải: 1,009

Quy chế 01- QC/BTGĐUK 21/6/2016 Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Tải về

Lượt tải: 5,890

Chương trình 02-CTr/BTGĐUK 25/2/2016 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tải về

Lượt tải: 1,676

Tài liệu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2016) Tải về

Lượt tải: 1,018

Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015) Tải về

Lượt tải: 951