Hướng dẫn của các ban tham mưu

Tra cứu
Tổng số: 71 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Biểu mẫu 15/6/2022 Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên Tải về

Lượt tải: 685

Hướng dẫn 08-HD/ĐUK 18/4/2022 Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tổ chức SHCT về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Tải về

Lượt tải: 133

Công văn 59-CV/UBKTĐUK 11/5/2022 Công văn số 59-CV/UBKTĐUK ngày 11/5/2022 của UBKT ĐUK về việc b/c kết quả thực hiện công tác kt, gs 6 tháng đầu năm 2022 (cùng phụ lục thống kê kèm theo) Tải về

Lượt tải: 212

Hướng dẫn HD 25/4/2022 Hướng dẫn về công tác quy hoạch cấp ủy trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Tải về

Lượt tải: 533

Công văn 57-CV/BTGĐUK 18/4/2022 Công văn số 57-CV/BTGĐUK ngày 18/4/2022 về việc thay thế các khẩu hiệu cũ không còn phù hợp tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 218

Tài liệu 06/9/2021 Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 Tải về

Lượt tải: 6,826

Biểu mẫu 02/11/2018 Mẫu thủ tục xét công nhận ĐV chính thức Tải về

Lượt tải: 5,113

Biểu mẫu 02/11/2018 Mẫu thủ tục kết nạp Đảng Tải về

Lượt tải: 4,610

Biểu mẫu 03/3/2022 Tài liệu lớp đối tượng đảng 2022 Tải về

Lượt tải: 1,083

Biểu mẫu 29/10/2021 Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát hằng năm Tải về

Lượt tải: 8,127

Tài liệu 23 18/10/2021 Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 Tải về

Lượt tải: 2,981

Kế hoạch 08-KH/ĐUK 28/5/2021 Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 962

Đề cương 04/6/2021 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG Tải về

Lượt tải: 8,840

Công văn 22-CV/BTGĐUK 17/5/2021 Công văn số 22-CV/BTGĐUK ngày 17/5/2021 của BTG ĐUK về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về

Lượt tải: 686

Biểu mẫu 11/5/2021 Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2021 (kèm Công văn số 35 - CV/UBKTĐUK ngày 11/5/2021 của UBKT Đảng ủy Khối) Tải về

Lượt tải: 4,591

Kế hoạch 01-KH/BTCĐUK 08/4/2021 Kế hoạch số 01-KH/BTCĐUK ngày 08/4/2021 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 (kèm theo các biểu mẫu) Tải về

Lượt tải: 1,016

Biểu mẫu 17-CV/BTCĐUK 24/4/2020 Công văn số 17-CV/BTCĐUK ngày 24/4/2020 về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (kèm biểu mẫu) Tải về

Lượt tải: 1,663

Công văn 09 - CV/BTCĐUK 20/3/2020 Công văn số 09 - CV/BTCĐUK ngày 20/3/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối về việc gửi biểu mẫu, hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở Tải về

Lượt tải: 2,767

Biểu mẫu Mẫu giới thiệu nhân sự Đại hội Tải về

Lượt tải: 2,280

Công văn 3255-CV/VPTW 20/02/2019 Công văn số 3255-CV/VPTW ngày 20/02/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng Tải về

Lượt tải: 4,090

Quy định 4148-QĐ/VPTW 27/9/2019 Quy định số 4148-QĐ/VPTW ngày 27/9/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng Tải về

Lượt tải: 5,245

Tài liệu 10/12/2018 Danh sách 58 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tải về

Lượt tải: 1,912

Biểu mẫu 02/11/2018 MẪU THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG Tải về

Lượt tải: 33,545

Công văn 26-CV/BTGĐUK 04/9/2018 Công văn số 26-CV/BTGĐUK ngày 04/9/2018 của BTG Đảng ủy khối về giới thiệu bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về

Lượt tải: 1,206

Công văn 24-CV/BTGĐUK 21/8/2018 Công văn số 24-CV/BTGĐUK ngày 21/8/2018 của BTG Đảng ủy khối về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII Tải về

Lượt tải: 1,244

123