Hướng dẫn của các ban tham mưu

Tra cứu
Tổng số: 58 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Biểu mẫu 24 - CV/UBKTĐUK 02/11/2020 Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2020 (kèm Công văn số 24 - CV/UBKTĐUK ngày 02/11/2020 của UBKT Đảng ủy Khối) Tải về

Lượt tải: 713

Biểu mẫu 17-CV/BTCĐUK 24/4/2020 Công văn số 17-CV/BTCĐUK ngày 24/4/2020 về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (kèm biểu mẫu) Tải về

Lượt tải: 843

Công văn 09 - CV/BTCĐUK 20/3/2020 Công văn số 09 - CV/BTCĐUK ngày 20/3/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối về việc gửi biểu mẫu, hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở Tải về

Lượt tải: 1,385

Biểu mẫu Mẫu giới thiệu nhân sự Đại hội Tải về

Lượt tải: 1,414

Công văn 3255-CV/VPTW 20/02/2019 Công văn số 3255-CV/VPTW ngày 20/02/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng Tải về

Lượt tải: 2,406

Quy định 4148-QĐ/VPTW 27/9/2019 Quy định số 4148-QĐ/VPTW ngày 27/9/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng Tải về

Lượt tải: 3,762

Tài liệu 10/12/2018 Danh sách 58 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tải về

Lượt tải: 1,261

Biểu mẫu 02/11/2018 MẪU THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG Tải về

Lượt tải: 26,751

Biểu mẫu 02/11/2018 Mẫu thủ tục xét công nhận ĐV chính thức Tải về

Lượt tải: 3,815

Biểu mẫu 02/11/2018 Mẫu thủ tục kết nạp Đảng Tải về

Lượt tải: 3,261

Công văn 26-CV/BTGĐUK 04/9/2018 Công văn số 26-CV/BTGĐUK ngày 04/9/2018 của BTG Đảng ủy khối về giới thiệu bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về

Lượt tải: 858

Công văn 24-CV/BTGĐUK 21/8/2018 Công văn số 24-CV/BTGĐUK ngày 21/8/2018 của BTG Đảng ủy khối về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII Tải về

Lượt tải: 905

Tài liệu 03/8/2018 Tài liệu giới thiệu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng Tải về

Lượt tải: 1,641

Biểu mẫu Mẫu Phiếu bổ sung Hồ sơ đảng viên Tải về

Lượt tải: 5,251

Hướng dẫn 36-HD/VPTW 03/4/2018 Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng Tải về

Lượt tải: 4,280

Công văn 1226-CV/VPTW/nb 05/3/2012 Công văn số 1226-CV/VPTW/nb ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb về thực hiện chế độ đảng phí Tải về

Lượt tải: 6,046

Công văn 28-CV/UBKTK 02/03/2018 Công văn số 28-CV/UBKTK của Ủy ban Kiểm tra ĐUK về việc bổ sung mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng cùng các biểu mẫu Tải về

Lượt tải: 1,011

Hướng dẫn 03-HD/VPTW 06/7/2016 Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn về thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị Tải về

Lượt tải: 3,417

Công văn 828-CV/VPTW/nb 03/10/2011 Công văn số 828-CV/VPTW/nb ngày 03/10/2011 của VP Trung ương Đảng về điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp Tải về

Lượt tải: 596

Công văn 15-CV/UBKT 08/4/2017 Công văn số 15-CV/UBKT ngày 08/4/2017 của UBKT Đảng ủy khối về đăng ký mua sách nghiệp vụ kiểm tra, giám sát Tải về

Lượt tải: 892

Biểu mẫu 29/5/2017 Mẫu danh sách trích ngang chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, theo Công văn số 33 - CV/BTCĐUK ngày 29/5/2017 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối về việc đối khớp danh sách đảng viên 6 tháng đầu năm 2017 Tải về

Lượt tải: 10,439

Báo cáo Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tải về

Lượt tải: 1,904

Báo cáo tháng 2/2017 Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn khối khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017 Tải về

Lượt tải: 1,143

Hướng dẫn 19-HD/ĐKCQ 20/02/2017 Hướng dẫn số 19-HD/ĐKCQ ngày 20/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối về Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về

Lượt tải: 784

Kế hoạch 37-KH/ĐKCQ 10/02/2017 Kế hoạch hành động tháng Thanh niên năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối Tải về

Lượt tải: 831

123