Hướng dẫn của các ban tham mưu

Tra cứu
Tổng số: 64 bài viết
Thể loạiSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Tài liệu 06/9/2021 Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021 Tải về

Lượt tải: 214

Kế hoạch 08-KH/ĐUK 28/5/2021 Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về

Lượt tải: 338

Đề cương 04/6/2021 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG Tải về

Lượt tải: 5,937

Công văn 22-CV/BTGĐUK 17/5/2021 Công văn số 22-CV/BTGĐUK ngày 17/5/2021 của BTG ĐUK về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về

Lượt tải: 331

Biểu mẫu 11/5/2021 Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2021 (kèm Công văn số 35 - CV/UBKTĐUK ngày 11/5/2021 của UBKT Đảng ủy Khối) Tải về

Lượt tải: 2,388

Kế hoạch 01-KH/BTCĐUK 08/4/2021 Kế hoạch số 01-KH/BTCĐUK ngày 08/4/2021 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 (kèm theo các biểu mẫu) Tải về

Lượt tải: 611

Biểu mẫu 24 - CV/UBKTĐUK 02/11/2020 Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2020 (kèm Công văn số 24 - CV/UBKTĐUK ngày 02/11/2020 của UBKT Đảng ủy Khối) Tải về

Lượt tải: 2,008

Biểu mẫu 17-CV/BTCĐUK 24/4/2020 Công văn số 17-CV/BTCĐUK ngày 24/4/2020 về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (kèm biểu mẫu) Tải về

Lượt tải: 1,196

Công văn 09 - CV/BTCĐUK 20/3/2020 Công văn số 09 - CV/BTCĐUK ngày 20/3/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối về việc gửi biểu mẫu, hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở Tải về

Lượt tải: 2,022

Biểu mẫu Mẫu giới thiệu nhân sự Đại hội Tải về

Lượt tải: 1,773

Công văn 3255-CV/VPTW 20/02/2019 Công văn số 3255-CV/VPTW ngày 20/02/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng Tải về

Lượt tải: 3,254

Quy định 4148-QĐ/VPTW 27/9/2019 Quy định số 4148-QĐ/VPTW ngày 27/9/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng Tải về

Lượt tải: 4,504

Tài liệu 10/12/2018 Danh sách 58 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tải về

Lượt tải: 1,613

Biểu mẫu 02/11/2018 MẪU THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG Tải về

Lượt tải: 29,598

Biểu mẫu 02/11/2018 Mẫu thủ tục xét công nhận ĐV chính thức Tải về

Lượt tải: 4,265

Biểu mẫu 02/11/2018 Mẫu thủ tục kết nạp Đảng Tải về

Lượt tải: 3,802

Công văn 26-CV/BTGĐUK 04/9/2018 Công văn số 26-CV/BTGĐUK ngày 04/9/2018 của BTG Đảng ủy khối về giới thiệu bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về

Lượt tải: 1,026

Công văn 24-CV/BTGĐUK 21/8/2018 Công văn số 24-CV/BTGĐUK ngày 21/8/2018 của BTG Đảng ủy khối về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII Tải về

Lượt tải: 1,052

Tài liệu 03/8/2018 Tài liệu giới thiệu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng Tải về

Lượt tải: 2,021

Biểu mẫu Mẫu Phiếu bổ sung Hồ sơ đảng viên Tải về

Lượt tải: 5,767

Hướng dẫn 36-HD/VPTW 03/4/2018 Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng Tải về

Lượt tải: 4,736

Công văn 1226-CV/VPTW/nb 05/3/2012 Công văn số 1226-CV/VPTW/nb ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb về thực hiện chế độ đảng phí Tải về

Lượt tải: 7,090

Công văn 28-CV/UBKTK 02/03/2018 Công văn số 28-CV/UBKTK của Ủy ban Kiểm tra ĐUK về việc bổ sung mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng cùng các biểu mẫu Tải về

Lượt tải: 1,255

Hướng dẫn 03-HD/VPTW 06/7/2016 Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn về thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị Tải về

Lượt tải: 3,896

Công văn 828-CV/VPTW/nb 03/10/2011 Công văn số 828-CV/VPTW/nb ngày 03/10/2011 của VP Trung ương Đảng về điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp Tải về

Lượt tải: 646

123