Kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 29/5/2018 của BTV Đảng ủy khối về Sơ kết chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng 06 Năm 2018 7:53:50 AM | 373