Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 08/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và HTCT; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Thứ Tư, Ngày 08 Tháng 06 Năm 2022 4:48:25 PM | 143