Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019

Thứ Hai, Ngày 01 Tháng 04 Năm 2019 11:05:09 AM | 262

Văn bản cùng loại

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 74-KH/BTGTU. Ngày ban hành: 23/9/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 01-KH/ĐUK. Ngày ban hành: 15/11/2019. Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Đảng ủy khối (14 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 190-KH/TU. Ngày ban hành: 04/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (22 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 189-KH/TU. Ngày ban hành: 04/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (22 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 188-KH/TU. Ngày ban hành: 04/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (22 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 187-KH/TU. Ngày ban hành: 04/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (22 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 115/KH-UBND. Ngày ban hành: 09/9/2019. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh (2 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 01-KH/BTCHTĐUK. Ngày ban hành: 28/8/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Hội thi (2 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 102/KH-UBND. Ngày ban hành: 23/7/2019. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh (4 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 170-KH/TU. Ngày ban hành: 11/6/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (5 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 171-KH/TU. Ngày ban hành: 11/6/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (5 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 161-KH/TU. Ngày ban hành: 08/4/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (7 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 160-KH/TU. Ngày ban hành: 08/4/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (7 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 159-KH/TU. Ngày ban hành: 08/4/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (7 tháng trước)