Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Thứ Sáu, Ngày 01 Tháng 07 Năm 2022 8:17:55 AM | 203