Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 08/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các ĐTCT-XH tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ Ba, Ngày 09 Tháng 10 Năm 2018 2:16:38 PM | 323