Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh năm 2021

Thứ Hai, Ngày 07 Tháng 06 Năm 2021 2:50:21 PM | 259