Kế hoạch số 01-KH/BTCHTĐUK ngày 28/8/2019 của Ban Tổ chức Hội thi về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng ủy khối năm 2019

Thứ Ba, Ngày 10 Tháng 09 Năm 2019 9:11:17 AM | 134

Văn bản cùng loại

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 74-KH/BTGTU. Ngày ban hành: 23/9/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (6 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 01-KH/ĐUK. Ngày ban hành: 15/11/2019. Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Đảng ủy khối (14 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 190-KH/TU. Ngày ban hành: 04/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (22 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 189-KH/TU. Ngày ban hành: 04/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (22 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 188-KH/TU. Ngày ban hành: 04/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (22 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 187-KH/TU. Ngày ban hành: 04/11/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (22 ngày trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 115/KH-UBND. Ngày ban hành: 09/9/2019. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh (2 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 102/KH-UBND. Ngày ban hành: 23/7/2019. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh (4 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 170-KH/TU. Ngày ban hành: 11/6/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (5 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 171-KH/TU. Ngày ban hành: 11/6/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (5 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 161-KH/TU. Ngày ban hành: 08/4/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (7 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 160-KH/TU. Ngày ban hành: 08/4/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (7 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 159-KH/TU. Ngày ban hành: 08/4/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (7 tháng trước)

Thể loại: Kế hoạch. Số/Ký hiệu: 157-KH/TU. Ngày ban hành: 04/4/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (7 tháng trước)