Kế hoạch số 01-KH/BTCHTĐUK ngày 28/8/2019 của Ban Tổ chức Hội thi về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng ủy khối năm 2019

Thứ Ba, Ngày 10 Tháng 09 Năm 2019 9:11:17 AM | 36