Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng

Hưng Yên: Giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2016 8:22:27 AM | 779

Ngày 16.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hưng Yên: Giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 11,3 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 93 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 8,5 nghìn tỷ đồng (dự toán Trung ương giao), gần 8,6 nghìn tỷ đồng (dự toán địa phương giao). Trong năm, phấn đấu có thêm 25 trường học đạt chuẩn quốc gia; 75% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 86%; tạo việc làm cho 21 nghìn lao động...

Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2016 như: Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020); chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng, trừ sâu, dịch bệnh nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển; đẩy nhanh tiến độ dồn thửa đổi ruộng, xử lý đất dôi dư, tạo vốn để xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vì vậy, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố phải tích cực, chủ động chỉ đạo, điều hành quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ để giải quyết nhanh công việc; đồng thời tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc của lĩnh vực, sở, ngành, địa phương phụ trách.

Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, chỉ đạo gieo cấy lúa vụ xuân đúng kế hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, không để phát sinh vi phạm mới; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường quản lý nguồn vốn và chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách và tiết kiệm chi thường xuyên, bảo đảm chi đúng dự toán; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động việc làm và giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật  tự an toàn xã hội…

 Đức Toản


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác