Hoạt động Đảng bộ khối

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 (mở rộng)

Thứ Ba, Ngày 18 Tháng 12 Năm 2018 2:16:51 PM | 671

         Ngày 14/12/2018, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 (mở rộng). Dự hội nghị có các đồng chí: đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại biểu lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 (mở rộng)

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

         Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phân tích làm rõ một số nội dung, điểm mới trong Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 08/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và triển khai Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Từ đó thống nhất nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cấp ủy cơ sở năm 2018 và các năm tiếp theo.

         Hội nghị đã thảo luận, thông qua dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8. Chương trình đề ra một số nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ để tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Trên cơ sở các nhiệm vụ chung đó, các cấp ủy cơ sở vận dụng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 phù hợp với chức năng, yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ sở đảng.

         Tại hội nghị, các đại biểu nghe dự thảo Báo cáo của Đảng ủy khối về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng ủy khối đã tiến hành kiểm tra 95 tổ chức cơ sở đảng và 127 đảng viên; giám sát 66 tổ chức cơ sở đảng và 150 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan... Qua công tác kiểm tra, giám sát đã đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm đối với các đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị. Năm 2019, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, cấp ủy viên, việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm từ cơ sở.

         Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh theo Quy định số 03-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy khối, của các cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2018 đạt nhiều kết quả cao và khá toàn diện. Đồng chí lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy cơ sở đảng thực hiện và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm điểm tập thể và cá nhân cuối năm gắn với lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Chí - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

phát biểu bế mạc Hội nghị

         Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy khối và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019 là: lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 2018 và lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 03-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, xong trong tháng 12/2018, chậm nhất là trước ngày 05/01/2019, đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch Đảng ủy khối đã đề ra; quán triệt Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 07/ 11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 03/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; chuẩn bị chu đáo, hoàn thành tổng kết công tác xây dựng Đảng trong tháng 01/2019.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

 


Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh  tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

• Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019

• Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

• Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

• Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII: Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị