Hoạt động Đảng bộ khối

Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng 01 Năm 2019 9:28:18 AM | 746

          Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 08/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 07/01/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và ủy viên Ban Thường vụ, năm 2018. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí đại biểu lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn.

 

Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

Đồng chí Nguyễn Khắc Chí - TUV, Bí thư Đảng ủy khối điều hành kiểm điểm

          Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thể hiện tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, công phu, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình. Nội dung kiểm điểm bám sát quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, quy chế làm việc của Đảng ủy khối và kết quả hoạt động thực tiễn của Tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ rõ trách nhiệm của cá nhân trong hạn chế, khuyết điểm của tập thể; đề ra được một số giải pháp tích cực khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong thời gian tới. Quá trình kiểm điểm của cá nhân liên hệ với hạn chế, khuyết điểm của tập thể, thể hiện rõ tinh thần tự phê bình và trách nhiệm khắc phục. Các ý kiến đóng góp cho tập thể và cá nhân thể hiện tinh thần đoàn kết, chân thành, trách nhiệm xây dựng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình.

          Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã cụ thể hóa, lãnh đạo tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; chỉ đạo phổ biến quán triệt đầy đủ các chỉ thị, quy chế, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, của Tỉnh ủy tới cơ sở đảng. Nghiên cứu, đánh giá hoạt động thực tiễn xây dựng 37 báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Chú trọng nắm tình hình cơ sở đảng và tư tưởng đảng viên; triển khai đầy đủ các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII... và tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở đảng, đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ trong việc thực hiện. Tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, với khối lượng công việc lớn và có sự đổi mới, tiến bộ so với năm 2017.

          Công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 126 quần chúng ưu tú, kết nạp và mở được 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 118 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục đi vào trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả hơn. Kiện toàn cấp ủy và các chức danh cấp ủy ở 17 cơ sở đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; chỉ đạo Công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn khối các cơ quan tỉnh hoạt động hiệu quả hơn. Lãnh đạo duy trì  Trang Thông tin điện tử Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát huy tốt vai trò tuyên truyền các hoạt động của Đảng bộ khối. Nội dung tin, bài, ảnh, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đăng trên Trang Thông tin điện tử đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện. Năm 2018, đã đăng tải 87 văn bản các loại trong đó văn bản của Trung ương: 17, văn bản của Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của tỉnh: 56, văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy khối: 14; 26 tin bài về hoạt động của Đảng ủy khối, của tổ chức cơ sở đảng và Đoàn khối các cơ quan tỉnh; đặc biệt đã sưu tầm đăng 02 bài viết rất tâm huyết, sâu sắc của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng. Đến nay đã có hơn 250.000 lượt người truy cập (năm 2018 gần 200.000 lượt), trên 40.000 lượt tải văn bản, tài liệu trên Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy khối.

          Qua kiểm điểm, đánh giá khẳng định tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm rèn luyện, tu dưỡng, nêu gương; coi trọng hiệu quả công việc, không mắc bệnh hình thức, thành tích; không vi phạm vào các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nỗ lực phấn đấu cùng các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối tích cực góp phần vào thành quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội  của tỉnh năm 2018.

          Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên chuẩn bị kiểm điểm nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích, làm rõ các kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm; phân tích rõ nguyên nhân và chú trọng đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót; công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, đánh giá bám sát Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sát tình hình thực tiễn...

Hồng Quang

 


Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh  tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

• Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019

• Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

• Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII: Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 (mở rộng)