Giới thiệu

Ủy ban kiểm tra

3 năm trước | 1216

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ khối

 

          1 - UBKT Đảng uỷ khối là cơ quan kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ khối, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          2 - UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bầu, gồm một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và một số đồng chí ngoài Ban Chấp hành Đảng bộ; Phó Chủ nhiệm UBKT do UBKT Đảng uỷ bầu trong số các thành viên UBKT.

          - UBKT, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định chuẩn y; Thường trực UBKT Đảng ủy gồm Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.

          3 - Tổ chức bộ máy cơ quan UBKT Đảng uỷ khối:

          - Đ/c Trần Đoàn Cảng                 UVBTV - Chủ nhiệm

          - Đ/c Nguyễn Thị Huyền             Phó Chủ nhiệm

          - Đ/c Phạm Hồng Khanh             ĐUV, Ủy viên Chuyên trách

          - Đ/c Phạm Thị Kim Thúy            UVBTV, Trưởng BTC, Ủy viên kiêm chức

          - Đ/c Bùi Tiến Duy                       UVUBKTTU, Ủy viên kiêm chứcCác bài viết khác

Ban Tổ chức (23/11)

Ban Tuyên giáo (13/1)

Văn phòng (28/12)

Đoàn Thanh niên khối (5/4)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)