Giới thiệu

BTV, BCH các thời kỳ

3 năm trước | 1122

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 
 
 

1.       

        Nguyễn Khắc Chí

TUV, Bí thư Đảng uỷ khối

 

2.       

        Nguyễn Xuân Khoát

Phó Bí thư Đảng uỷ khối

 

3.       

        Trần Đoàn Cảng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối

 

4.       

        Phạm Thị Kim Thuý

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối

 

5.       

        Phạm Mạnh Hà

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối

 

6.       

        Đặng Thị Kiều Vân

Chánh Văn phòng Đảng ủy khối

 

7.       

        Vũ Thị Liễu

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối

 

8.       

        Vũ Bá Ngọc Trung

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối

 

9.       

        Lê Thế Hiệu

Bí thư Đoàn khối

 

10.  

        Phạm Hồng Khanh

Ủy viên UBKT Đảng ủy khối

 

11.  

        Nguyễn Văn Doanh

TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN và PTNT

 

12.  

        Nguyễn Hùng Nam

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

13.  

        Lương Anh Tuấn

TUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng

 

14.  

        Lê Xuân Tiến

TUV, Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Sở Tài chính

 

15.  

        Trần Thị Tuyết Hương

TUV, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

16.  

        Nguyễn Thị Thanh Hương

TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

 

17.  

        Nguyễn Thị Thanh Tuyết

TUV, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

 

18.  

        Đỗ Hữu Nhân

TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

19.  

        Nguyễn Văn Đoàn

TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

 

20.  

        Nguyễn Ngọc Sơn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

 

21.  

        Nguyễn Ngọc Thuyên

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

22.  

        Chu Tường Anh

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh

 

23.  

        Phạm Lê Bình

Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 

24.  

        Đỗ Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

 

25.  

        Nguyễn Hoàng Linh

Bí thư chi bộ, Phó Tổng biên tập Báo Hưng Yên

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

QUA CÁC THỜI KỲ (1947-2005)

 

I. Ban chấp hành thời kỳ (1947-1967).

Liên chi A, B, C

Ban Chấp hành Liên chi A gồm 7 Uỷ viên.

Ban Chấp hành Liên chi B gồm 5 uỷ viên.

Ban Chấp hành Liên chi C gồm 9 uỷ viên.

Liên Chi Dân Chính Đảng 1959-1961

 

Ban Chấp hành lâm thời (gồm 9 uỷ viên)

(Danh sách BCH do Đ/c Lê Ngọc Văn cung cấp)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đoàn Ngọc Ân

Bí thư

2

Trần Minh Lăng

Phó bí thư

3

Lê Ngọc Văn

Uỷ viên BTV

4

Nguyễn Bách

Uỷ viên BCH

5

Lê Ngọc Thử

Uỷ viên BCH

6

Đoàn Thị Dung

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Đức Hựu

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn Thị Thuần

Uỷ viên BCH

9

Nguyễn Kim Cương

Uỷ viên BCH

 

Ban Chấp hành năm 1957- 1960, hiện nay chưa tìm được.

Ban Chấp hành năm 1961-1965, hiện nay chưa tìm được.

Ban Chấp hành khoá IV năm 1964 gồm 13 uỷ viên

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Lê Ngọc Thử

Bí thư Đảng uỷ

2

Đ/c Vũ Đức Trào               

Uỷ viên BTV

3

Đ/c Nguyễn Quang Bình   

Uỷ viên BTV

4

Đ/c Nguyễn Kim Cương    

Uỷ viên BTV

5

Đ/c Doãn Thế Tịch             

Uỷ viên BTV     

6

Đ/c Nguyễn Đức Hữu   

Uỷ viên BCH

7

Đ/c Nguyễn Văn Thính 

Uỷ viên BCH

8

Đ/c Nguyễn Thị Thuần   

Uỷ viên BCH

9

Đ/c Trần Thành Vũ        

Uỷ viên BCH

10

Đ/c Nguyễn Văn Chính 

Uỷ viên BCH

11

Đ/c Lê Trí Tín                

Uỷ viên BCH

12

Đ/c Lê Hữu Cổng           

Uỷ viên BCH

13

Đ/c Nguyễn Lung           

Uỷ viên BCH

Ban Chấp hành năm 1965-1967, hiện nay chưa tìm được.

II. Ban Chấp hành Đảng bộ thời kỳ (1968-1996).

Ban chấp hành lâm thời 1968-11/1969

BCH có 21 đồng chí:

Đ/c Lê Văn Hướng  Bí thư Đảng uỷ

Đ/c Vũ Minh Phượng Phó Bí thư Đảng uỷ

Đ/c Vũ Đức Trào Phó Bí thư Đảng uỷ

.................

BCH Đảng bộ khoá I (11/1969-4/1973) gồm 21 đồng chí

Đ/c Lê Văn Hướng  Bí thư Đảng uỷ

BCH Đảng bộ khoá II (4/1973-12/1974) gồm 17 uỷ viên

Đ/c Lê Văn Hướng  Bí thư Đảng uỷ

BCH Đảng bộ khoá III (12/1974-6/1978) gồm 17 uỷ viên

Đ/c Ngô Quang Đạo Bí thư

Đ/c Nguyễn Đức Nam Phó Bí thư

Đ/c Nguyễn Thanh Dương Phó Bí thư

Đ/c Doãn Thế Tịch Uỷ viên Thường vụ

Đ/c Nguyễn Văn Cừ Uỷ viên Thường vụ

(Từ tháng 7/1978 đến tháng 8/1983 các cơ sở  Đảng uỷ thuộc Thị uỷ Hải Dương).

Tháng 9/1983 Tỉnh uỷ Hải Hưng quyết định thành lập 2 Đảng uỷ khối (Kinh tế và Dân Chính Đảng, chỉ định BCH lâm thời của 2 khối).

Ban Chấp hành lâm thời Đảng uỷ Dân Chính Đảng (7/1983 - 3/1984) gồm:

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Lê Ngọc Văn

Bí Thư Đảng uỷ

2

Phạm Quý Tuyên

Phó bí thư

3

Khương Văn Đương

Uỷ viên BCH

4

Nguyễn Văn Đạo

Uỷ viên BCH

5

 Nguyễn Thước

Uỷ viên BCH

6

 Nguyễn Huy  Khoát

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Văn Bản

Uỷ viên BCH

8

Vũ Văn Năng

Uỷ viên BCH

 

Ban Chấp hành Đảng bộ khối do Đại hội khoá I bầu (3/1984 – 9/1985)

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Lê Ngọc Văn

Bí Thư Đảng uỷ

2

Phạm Quý Tuyên

Phó bí thư

3

Khương Văn Đương

Uỷ viên BCH

4

Nguyễn Văn Đạo

Uỷ viên BCH

5

 Nguyễn Thước

Uỷ viên BCH

6

Nguyễn Huy  Khoát

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Văn Bản

Uỷ viên BCH

8

Vũ Văn Năng

Uỷ viên BCH

9

Nguyễn Thị Lâm

Uỷ viên BCH

10

Lê Truyền

Uỷ viên BCH

11

Lê Thị Bích Nga

Uỷ viên BCH

 

Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Các cơ quan tỉnh (9/1985 – 9/1986)

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Lê Ngọc Văn

Bí Thư Đảng uỷ

2

Phạm Quý Tuyên

Phó bí thư

3

Lê Văn Đắc

Uỷ viên BTV

4

Nguyễn Văn Bản

Uỷ viên BCH

5

Nguyễn Thước

Uỷ viên BCH

6

Nguyễn Văn Đạo

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Văn Chử

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn Văn Sinh

Uỷ viên BCH

 

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá I (9/1986 - 1/1989)

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Lê Ngọc Văn

Bí Thư Đảng uỷ

2

Phạm Quý Tuyên

Phó bí thư

3

Lê Văn Đắc

UV BTV

4

Nguyễn Văn Bản

UV BTV

5

Nguyễn Văn Đạo

UV BTV

6

Trần Xuân Đài

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Ngọc Minh

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn Thị Lâm

Uỷ viên BCH

9

Nguyễn Ngọc Chiến

Uỷ viên BCH

10

Nguyễn Thị Khéo

Uỷ viên BCH

11

Nguyễn Văn Hướng

Uỷ viên BCH

12

 Hà Thị Nga

Uỷ viên BCH

13

Nguyễn Trọng Xô 

Uỷ viên BCH

14

Nguyễn Thành Trung 

Uỷ viên BCH

15

 Vương Như Kiên

Uỷ viên BCH

16

Nguyễn Văn Quạt 

Uỷ viên BCH

17

Nguyễn Văn Chuyên

Uỷ viên BCH

18

Lê Truyền 

Uỷ viên BCH

 

(Tháng 3/1988 đ/c Lê Ngọc Văn nghỉ hưu, đ/c Phạm Quý Tuyên làm Bí thư, đ/c Lê Văn Đắc làm Phó Bí thư; đ/c Nguyễn Văn Bản chủ nhiệm UBKT nghỉ hưu đ/c Trần Xuân Đài làm Chủ nhiệm UBKT)

 

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá II (1/1989-9/1991)

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Nguyễn Côn

Bí thư Đảng uỷ

2

Lê Văn Đắc

Phó bí thư

3

Trần Xuân Đài

UVBTV

4

Vũ Thị Ké

UVBTV

5

 Nguyễn Văn Hình

UV BTV

6

Nguyễn Văn Chuyên

Uỷ viên BCH

7

Lê Trọng Hách

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn Đình Kim

Uỷ viên BCH

9

Lê Thị Kim Dung

Uỷ viên BCH

10

Phạm Ngọc Chiến

Uỷ viên BCH

11

Vương Như Kiên

Uỷ viên BCH

12

Nguyễn Văn Hướng

Uỷ viên BCH

13

Nguyễn Thị Lâm

Uỷ viên BCH

14

Nguyễn Ngọc Minh

Uỷ viên BCH

15

Nguyễn Hữu Nhã

Uỷ viên BCH

16

Nguyễn Văn Quạt

Uỷ viên BCH

17

Nguyễn Thị Kheo

Uỷ viên BCH

18

Nguyễn Trọng Xô

Uỷ viên BCH

19

Lê Quang Dũng

Uỷ viên BCH

 

(Tháng 3/1991 đ/c Nguyễn Côn nghỉ hưu, đ/c Lê Văn Đắc quyền Bí thư)

 

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá III (9/1991-4/1996)

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Hoàng Hữu Vân

Bí thư Đảng uỷ

2

Trần Xuân Đài

Phó bí thư

3

Lê Quang Dũng

UV BTV

4

Vũ Thị Ké

UV BTV

5

Phạm Bá Tiếm

UV BTV

6

Nguyễn Văn Hình

Uỷ viên BCH

7

Nghiêm Công Bỉ

Uỷ viên BCH

8

Lê Thị Kim Dung

Uỷ viên BCH

9

Lê Trọng Hách

Uỷ viên BCH

10

Nguyễn Văn Điệp

Uỷ viên BCH

11

Nguyễn Trọng Xô

Uỷ viên BCH

12

Nguyễn Hữu Nhã

Uỷ viên BCH

13

Nguyễn Văn Hướng

Uỷ viên BCH

 

(Tháng 4/1995, đ/c Vũ Thị Ké nghỉ hưu, đ/c Phùng Văn  Hưng cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được Tỉnh uỷ điều sang Đảng uỷ khối và được bầu bổ sung vào BCH Đảng bộ, và được bầu vào Uỷ viên BTV Đảng uỷ, giữ chức Trưởng ban Tổ chức thay đ/c Ké )

 

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV (4/1996-12/1996

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Hoàng Hữu Vân

Bí thư Đảng uỷ

2

Trần Xuân Đài

Phó bí thư

3

Phùng Văn Hưng

Uỷ viên BTV

4

Phạm Bá Tiếm

Uỷ viên BTV

5

Lê Quang Dũng

Ủy viên BTV

6

Lê Trọng Hách

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Văn Điệp

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn Văn Hướng

Uỷ viên BCH

9

 Nguyễn Văn Hình

Uỷ viên BCH

10

Lê Thị Kim Dung

Uỷ viên BCH

11

 Trần Thị Miên

Uỷ viên BCH

12

 Nguyễn Trọng Xô

Uỷ viên BCH

13

Bùi Văn Xuyên

Uỷ viên BCH

14

Nguyễn Hữu Nhã

Uỷ viên BCH

15

Doãn Thế Cường

Uỷ viên BCH

16

Nguyễn Văn Nhang

Uỷ viên BCH

17

Nguyễn Công Tuân

Uỷ viên BCH

18

Nguyễn Hữu Đoan

Uỷ viên BCH

19

Trần Thị Mai

Uỷ viên BCH

 

(Tháng 5/1996 đ/c Hoàng Hữu Vân được điều về làm Bí thư thị uỷ Hải Dương, đ/c Doãn Thế Cường Tỉnh uỷ viên Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ khối kiêm Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh thay đồng chí Vân).

 

Ngày 30 tháng 01 năm 1997, Tỉnh uỷ Hưng Yên có Quyết định số 25-QĐ/TU, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hưng Yên gồm 9 uỷ viên.

 

STT

Họ và Tên

Chức  Vụ

1

Trần Xuân Đài

Bí Thư Đảng uỷ

2

Phan Thanh Thế

UV BTV

3

Nguyễn Thanh Quán

UV BTV

4

Nguyễn Khắc Hào

Uỷ viên BCH

5

Phạm Thị Hồng Hạnh

Uỷ viên BCH

6

Lê Thanh Ngọc

Uỷ viên BCH

7

Phạm Văn An

Uỷ viên BCH

8

Vũ Minh Kha

Uỷ viên BCH

9

Nguyễn Văn Thơ

Uỷ viên BCH

 

Ban Chấp hành  Đảng bộ  khoá V (nhiệm kỳ 1997-2000)

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Đài

Bí Thư Đảng uỷ

2

Phan Thanh Thế

Phó Bí thư

3

Nguyễn Thanh Quán

Ủy viên BTV

4

Phạm Văn Công

Uỷ viên BTV

5

Phạm Văn An

Uỷ viên BCH

6

Nguyễn Khắc Hào

Uỷ viên BCH

7

Vũ Minh Kha

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn Văn Thơ

Uỷ viên BCH

9

Phạm Thị Hồng Hạnh

Uỷ viên BCH

10

Lê Thanh Ngọc

Uỷ viên BCH

11

Lưu Chương Tắc

Uỷ viên BCH

12

Nguyễn Duy Hy

Uỷ viên BCH

13

Ngô Công Phương

Uỷ viên BCH

14

Vũ Hồng Đức

Uỷ viên BCH

15

Bùi Xuân Bài

Uỷ viên BCH

16

Lê Văn Chính

Uỷ viên BCH

17

Trần Thị Thanh Thuỷ

Uỷ viên BCH

 

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI (nhiệm  kỳ 2000-2005)

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Nguyễn Xuân Thơi

Bí thư 12/2000-1/2003

2

Nguyễn Văn Tác

Bí thư(1/2003 – 4/2005)

3

Ngô Thế Bình

Bí thư(từ tháng 4/2005)

4

Phan Thanh Thế

Phó Bí thư

5

Nguyễn Văn Hải

Phó Bí thư (1/2003-4/2005)

6

Phạm Văn Công

Uỷ viên BTV

7

Nguyễn Quốc Việt

Uỷ viên  BTV

8

Lưu Chương Tắc

Uỷ viên  BTV

9

Phạm Văn An

Uỷ viên BCH

10

Lê Văn Ẩm

Uỷ viên BCH

11

Phạm Thị Hạnh

Uỷ viên BCH

12

Lưu Văn Thu

Uỷ viên BCH

13

Nguyễn Khắc Hào

Uỷ viên BCH

14

Nguyễn Văn Khởi

Uỷ viên BCH

15

Nguyễn Duy Hy

Uỷ viên BCH

16

Lê Thanh Ngọc

Uỷ viên BCH

17

Lê Văn Chính

Uỷ viên BCH

18

Bùi Xuân Bài

Uỷ viên BCH

19

Doãn Thị Thanh Hoa

Uỷ viên BCH

20

Ngô Công Phương

Uỷ viên BCH

21

Nguyễn Văn Thơ

Uỷ viên BCH

22

Trần Thị Thanh Thuỷ

Uỷ viên BCH

 

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VII nhiệm kỳ 2005-2010

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Ngô Thế Bình

Bí Thư Đảng ủy

2

Nguyễn Quốc Việt

Phó Bí thư

3

Phạm Văn Công

Uỷ viên BTV

4

Nguyễn Mạnh Khởi

Uỷ viên BTV

5

Nguyễn Xuân Khoát

Uỷ viên BTV

6

Vũ Văn Toàn

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Khắc Hào

Uỷ viên BCH

8

Lê Thanh Ngọc

Uỷ viên BCH

9

Lê Văn Chính

Uỷ viên BCH

10

Hoàng Thị Minh Nga

Uỷ viên BCH

11

Tạ Hồng Quảng

Uỷ viên BCH

12

Nguyễn Thị Chuyền

Uỷ viên BCH

13

Chu Thế Bình

Uỷ viên BCH

14

Phạm Anh Quân

Uỷ viên BCH

15

Phạm Xuân Trường

Uỷ viên BCH

16

Nguyễn Văn Quê

Uỷ viên BCH

17

Trần Hữu Lợi

Uỷ viên BCH

18

Đỗ Thị Phượng

Uỷ viên BCH

19

Ngô Công Phương

Uỷ viên BCH

20

Phạm Thị Kim Thuý

Uỷ viên BCH

21

Trần Đoàn Cảng

Uỷ viên BCH

 

 

 

 

 

 

 Các bài viết khác

Khái quát lịch sử (17/11)

Chức năng nhiệm vụ (17/11)