Giới thiệu

Ban Tổ chức

4 năm trước | 1325

           Điều 1: Chức năng

          Ban Tổ chức Đảng uỷ khối là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Đảng bộ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ.

          Điều 2: Nhiệm vụ

          - Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo quy định và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ và công tác tổ chức trong nội bộ cơ quan chuyên trách.

          - Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy cơ sở, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan theo phân cấp quản lý; là bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ, nâng lương, công tác thi đua khen thưởng của cơ quan Đảng ủy khối và công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ khối.

         - Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của cơ sở đảng đề nghị xét kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, trình Ban Thường vụ quyết định.

         - Làm thủ tục phát thẻ đảng viên, quản lý phiếu đảng viên, hồ sơ đảng viên; tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cơ sở đảng trực thuộc; định kỳ thực hiện chế độ báo cáo công tác với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ giao.

          Điều 3: Tổ chức bộ máy

          - Đ/c Phạm Thị Kim Thúy - UVBTV, Trưởng ban

          - Đ/c Vũ Thị Liễu - ĐUV, Phó Ban

          - Đ/c Vũ Bá Ngọc Trung - ĐUV, Phó Ban

          - Đ/c Nguyễn Thị Lan - Chuyên viênCác bài viết khác

Ban Tuyên giáo (13/1)

Ủy ban kiểm tra (12/12)

Văn phòng (28/12)

Đoàn Thanh niên khối (5/4)

Tổ chức cơ sở đảng (29/4)