Hoạt động Đảng bộ khối

Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Tỉnh ủy viên đi dự sinh hoạt chi bộ Tháng 9/2021.

Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 09 Năm 2021 3:44:05 PM | 101

Thực hiện Quy định số 168 - QĐ/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ, ngày 07/9/2021, đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt tại Chi bộ Kho bạc Nhà nước Phù Cừ (Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hưng Yên).

Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Tỉnh ủy viên đi dự sinh hoạt chi bộ Tháng 9/2021.

Đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

         Chi bộ Kho bạc Nhà nước Phù Cừ có 06 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã chuẩn bị đầy đủ về nội dung, chương trình, quán triệt kịp thời tới đảng viên các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương, đơn vị. Nội dung thông tin được chọn lọc bảo đảm tính thiết thực, bám sát định hướng của Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Bên cạnh đó, chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021. Nhìn chung, nội dung, hình thức sinh hoạt của Chi bộ được đổi mới; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, tạo được không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và những sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực. Trong buổi sinh hoạt chi bộ gắn nội dung kiểm điểm nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu lãnh đạo, đảng viên của Chi bộ Kho bạc Nhà nước Phù Cừ thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng của Chi bộ. Đồng chí đề nghị cán bộ đảng viên của Chi bộ cần nâng cao ý thức, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị, tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Quốc Đại

 


Các bài viết khác

Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021

Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng (đợt 02/9/2021)  tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng (đợt 02/9/2021) tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 02/9/2021)  tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 02/9/2021) tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

• Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2021) tại Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

• Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

• Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

• Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2021) tại Chi bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình Giao thông - Xây dựng tỉnh

• Hội nghị trực tuyến quán triệt Bài viết của Tổng bí thư và dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối

• Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh Hưng Yên làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh Yên Bái

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 03 năm 2021