Đoàn khối

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng 07 Năm 2022 3:07:32 PM | 55

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về lãnh đạo đại hội Đoàn cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027”, Kế hoạch số 328-KH/TĐ-BTC ngày 30/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022 – 2027”, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức và hoàn thành kế hoạch công tác Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Qua đó, góp phần quan trọng để Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đồng chí Đỗ Thị Hương - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối và đồng chí Vũ Hồng Luyến - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

     Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, ngày 26/11/2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐKCQ và Hướng dẫn số 06-HD/ĐKCQ về việc “Tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở, Đại hội Đại biểu Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027” chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/5/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027, hoàn thành trong tháng 6/2022.

     Với phương châm “thích ứng linh hoạt” trong tình hình dịch bệnh, ngay từ cuối tháng 2/2022, Đoàn Khối đã chỉ đạo 02 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở là Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh và Đoàn Viễn thông Hưng Yên. Việc tổ chức thành công 02 đại hội điểm cấp cơ sở đã giúp các cơ sở Đoàn trong Khối kịp thời nắm bắt, học tập kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội của đơn vị.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Viễn thông Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

     Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội: xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và các văn bản khác trình đại hội đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn; phát huy dân chủ, trí tuệ của Ban Chấp hành, cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội Đoàn cấp trên. Qua tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở, nhìn chung các văn kiện trình đại hội Đoàn cấp cơ sở có kết cấu bố cục khoa học, hợp lý, đã đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và định hướng của Ban Thường vụ Đoàn Khối.

     Nội dung các tham luận tại đại hội cấp cơ sở được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung thảo luận về các mặt công tác của Đoàn và các vấn đề mà thanh niên đang quan tâm như xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên…

 

Đoàn Khối tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

     Công tác nhân sự được chỉ đạo thực hiện dân chủ, có sự thống nhất cao và thực hiện đầy đủ các quy trình công tác cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, tỷ lệ đổi mới, tuổi trẻ, tỷ lệ nữ theo đúng hướng dẫn. Có 90% Đại hội cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội theo đúng hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn với tỷ lệ trúng cử cao.

     Sau khi Đại hội đoàn cấp cơ sở hoàn thành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tập trung triển khai công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Chấp hành Đoàn Khối đã thành lập các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban phục vụ Đại hội; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022 – 2027 đảm bảo đúng quy định và nguyên tắc của Điều lệ Đoàn.

     Từ ngày 29 đến ngày30/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Đại hội Đại biểu Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh được diễn ra với sự tham dự của 155 Đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên trong Khối. Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn trong giai đoạn 2020-2022, đề ra mục tiêu phương, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI gồm 10 đồng chí; bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 đồng chí. Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Khối lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, đồng chí Lê Thế Hiệu tái cử chức danh Bí thư Đoàn Khối, đồng chí Phạm Duy Khánh tái cử chức danh Phó Bí thư Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghệp tỉnh

 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022

     Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và thành công tốt đẹp. Các nội dung của Đại hội được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Đoàn, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và sự chỉ đạo của Ban Thương vụ Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Lê Thế Hiệu

 


Các bài viết khác

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2022

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2022

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng  nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)

Đoàn Khối khánh thành công trình thanh niên “Điểm vui chơi, học tập cho học sinh” và thăm hỏi, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đoàn Khối khánh thành công trình thanh niên “Điểm vui chơi, học tập cho học sinh” và thăm hỏi, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

• KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2022-2027

• Bế mạc giải bóng đá Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, năm 2022

• Kết thúc vòng Tứ kết và Bán kết giải bóng đá Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, năm 2022

• Kết thúc vòng đấu bảng giải bóng đá Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, năm 2022

• Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành chỉ đạo đại hội Đoàn cấp cơ sở

• Khai mạc giải bóng đá Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, năm 2022

• Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

• Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hưng Yên tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

• ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

• Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19