Hoạt động Đảng bộ khối

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

Thứ Hai, Ngày 03 Tháng 06 Năm 2019 10:59:24 AM | 294

       Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, từ ngày 16 - 22/5/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019. 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

Đồng chí Nguyễn Xuân Khoát - Phó Bí thư Đảng ủy khối

trao giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích học tập tiêu biểu

          Tham gia lớp học có 92 học viên là quần chúng ưu tú của 23 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối, trong đó: nam 40 đồng chí (44%), nữ 52 đồng chí (56%); độ tuổi bình quân 33 tuổi; trình độ học vấn: thạc sĩ 14 đồng chí (15%), đại học 69 đồng chí (75%), cao đẳng và trung cấp 9 đồng chí (10 %).

          Trong thời gian học tập, học viên đã được các đồng chí giảng viên của Đảng ủy khối truyền đạt 05 chuyên đề bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Qua học tập, nghiên cứu, học viên hiểu được những nội dung cơ bản về: lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.

          Với tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí giảng viên và học viên, lớp học đã thành công tốt đẹp, đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đã đề ra. Kết quả: 100% học viên đạt xếp loại khá, giỏi (trong đó: loại giỏi 38 đồng chí, đạt 41%; loại khá 54 đồng chí, đạt 59%).

Ngọc Anh - ĐUK

 


Các bài viết khác

Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

• Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

• Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII: Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 (mở rộng)

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018

• Hội nghị Tọa đàm về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ VIII - năm 2018

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Hưng Yên: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối tổ chức Cuộc thi "Cán bộ kiểm tra giỏi" năm 2018

• Hội nghị Tọa đàm về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ VII - năm 2018

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp Đảng năm 2018