Hoạt động Đảng bộ khối

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

Thứ Tư, Ngày 24 Tháng 04 Năm 2019 3:55:40 PM | 696

Ngày 19/4/2019, tại thành phố Hưng Yên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ IX với chủ đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới”.

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

Các đại biểu dự Hội nghị

 

         Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí thường trực đảng ủy, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, các trưởng ban và chánh văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình. Hội nghị nhằm duy trì, phát huy kết quả hoạt động giao ban Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ trong những năm qua. Trao đổi thông tin, tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, các mô hình, phương pháp, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; những vướng mắc trong hoạt động và phương hướng giải quyết của các Đảng ủy khối… Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả công tác, tăng cường tình đoàn kết của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ.

         Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh cùng dự Hội nghị.

         Với sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng bộ khối cơ quan và sâu sát thực tiễn, phát biểu với Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu khái quát về tỉnh Hưng Yên xưa và nay trong mối quan hệ lịch sử lâu dài với các tỉnh trong vùng Đồng bằng Bắc Bộ, thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa nội dung Hội nghị, coi đây là cơ hội để trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thành phố. Từ đó có thêm giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò, chức năng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố, nhất là trong tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội nghị

 

          Tổng hợp 10 tham luận và ý kiến phát biểu tại hội trường, Hội nghị thống nhất đánh giá việc tổ chức giao ban Đảng ủy cơ quan các tỉnh, thành phố là hoạt động cần thiết, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ khối và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua các kỳ hội nghị giao ban và tại Hội nghị giao ban lần này, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ đã cùng nhau trao đổi được nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ khối, thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối cơ quan các tỉnh, thành phố và năng lực các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối; đề xuất với Thường trực tỉnh ủy, thành ủy một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, thiết thực góp phần vào thành quả công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố.

         Nổi bật là nhiều Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, thành phố đã đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố với các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy, thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự Đảng và các cơ quan tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp, bước đầu khắc phục có hiệu quả bất cập trong việc thực hiện Quy định 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố (Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Hải Dương...).

         Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND thành phố trao đổi thông tin về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các sở, ngành; sử dụng chữ ký số trong hoạt động gửi nhận văn bản điện tử giữa Đảng ủy khối với các tổ chức cơ sở đảng; vận hành và sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Đảng bộ khối. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tham dự các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các sở, ngành. Đảng ủy khối các  cơ quan tỉnh Hà Nam, chỉ đạo đăng ký “làm theo” Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân; định kỳ hàng tháng chi bộ chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân theo 4 cấp độ: Tốt, khá, trung bình, yếu.

         Về việc sắp xếp, cơ cấu lại Đảng ủy khối theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị, đã có: Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kết thúc hoạt động của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và chuyển một số tổ chức đảng doanh nghiệp về Đảng bộ khối cơ quan tỉnh, số cơ sở còn lại chuyển về các huyện, thành ủy nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Tỉnh ủy Bắc Ninh hợp nhất Đảng ủy khối cơ quan và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; Tỉnh ủy Hưng Yên, Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trương hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Doanh nghiệp tỉnh. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy Thái Bình, Tỉnh ủy Nam Định, Thành ủy Hải Phòng chủ trương kiện toàn, sắp xếp, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố.

         Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, bất cập, khối lượng công việc nhiều hơn các năm trước, việc kiện toàn, cơ cấu lại tổ chức bộ máy Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, thành phố (hoặc hợp nhất Đảng bộ khối cơ quan và Đảng bộ khối Doanh nghiệp) có thuận lợi, khó khăn đan xen ảnh hưởng tới tình hình thực hiện nhiệm vụ song Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trong cụm Đồng bằng Bắc Bộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, đề ra nhiều giải pháp công tác hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối

các cơ quan tỉnh Hưng Yên trao Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội

cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ X

         Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên đã trao Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ X.

         Trước đó, thực hiện chương trình giao ban lần thứ IX, trong ngày 18/4/2019, các đoàn đại biểu Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố đã tham quan một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu tại thành phố Hưng Yên và tập trung tham quan Khu đô thị Ecopark, tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hồng Quang

 


Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh  tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

• Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019

• Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

• Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

• Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII: Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 (mở rộng)