Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

Thứ Ba, Ngày 12 Tháng 07 Năm 2022 8:06:34 AM | 149

     Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ có 14 chi bộ trực thuộc với 177 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ có 12 đồng chí. Công ty Điện lực Hưng Yên là doanh nghiệp nhà nước, có nhiệm vụ phát triển lưới điện và quản lý, vận hành kinh doanh bán điện, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trải rộng 461.560 khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh nên vai trò của tổ chức đảng rất quan trọng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất của các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công nhân viên, những năm qua Công ty Điện lực Hưng Yên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổ chức cung cấp điện an toàn, ổn định góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao Cờ thi đua của Chính Phủ khen tặng tới Công ty Điện lực HY

     Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Công ty Điện lực Hưng Yên đã chú trọng 4 lĩnh vực hoạt động, gồm không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Hằng năm, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đặc biệt là việc triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII).

     Thời gian qua, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty Điện lực  lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu được giao, nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, tăng cường đoàn kết nội bộ, kịp thời nắm tình hình dư luận, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo các đoàn thể, các đơn vị trực thuộc tăng cường đối thoại, tiếp xúc nắm bắt tâm tư, tình cảm của đảng viên, người lao động.

     Xác định công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh là vô cùng quan trọng, Đảng uỷ Công ty thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình. Đảng ủy Công ty và các chi ủy, chi bộ đang làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phân công nhiệm vụ đối với đội ngũ đảng viên. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Kết quả trong những năm gần đây, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty là một tập thể lao động đoàn kết, luôn là đơn vị dẫn đầu trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Năm 2021, Công ty đạt giải nhất toàn diện các mặt công tác sản xuất kinh doanh. Hơn 2 năm qua, Công ty đều đảm bảo cấp điện liên tục cho các bệnh viện, khu cách ly, khu xét nghiệm và điều trị Covid-19; đạt 7/7 chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, không có tai nạn lao động, không để xảy ra sự cố chủ quan; điện thương phẩm thực hiện vượt kế hoạch Tổng công ty giao; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện là 3,24%, thấp hơn 0,23% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (3,47%) và giảm 0,22% so với năm 2020. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong công tác chuyển đổi số của Tổng công ty theo 9 nội dung (bao gồm: Công tác số hóa dữ liệu; số hóa quy trình; tương tác trong không gian số; áp dụng công nghệ mới và tự động hóa trong sản xuất kinh doanh; công tác hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin; công tác an toàn thông tin; công tác đào tạo; công tác truyền thông và “công tác đổi mới sáng tạo”). Năm 2021, Công ty được EVN khen thưởng 6 ý tưởng cho 4 cá nhân vì đã có đóng góp ý tưởng hoàn thiện hệ thống phần mềm dùng chung của EVN; 02 đề tài KHCN được EVNNPC giao nhiệm vụ triển khai; 01 sáng kiến được Tổng công ty công nhận.

Ứng dụng nhiều sáng kiến, kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật  trong việc chỉnh trang lưới điện đô thị tại thành phố Hưng Yên

     Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ, tổ chức chuyên môn và các đoàn thể của Công ty Điện lực Hưng Yên đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Nhiều năm liền tập thể Đảng bộ được Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cá nhân cán bộ, đảng viên được Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

                                                          Phạm Mạnh Hà

                                             Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 


Các bài viết khác

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên tổ chức tổ chức kết nạp 08 đảng viên tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên tổ chức tổ chức kết nạp 08 đảng viên tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Hưng Yên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, đợt 7/11/2021

Chi bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Hưng Yên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, đợt 7/11/2021

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2021) tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2021) tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh

Đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt tại Chi bộ Chi cục Thú y -  Đảng bộ  Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt tại Chi bộ Chi cục Thú y - Đảng bộ Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

• Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (đợt 07/11/2020)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm 2020”

• Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

• Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên kết nạp đảng viên mới tại nhà lưu niệm Bác Hồ

• Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ Trung tâm Ứng dụng - Thông tin, thống kê KHCN

• Hội thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

• Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

• Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lữ

• Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên tôn vinh các gương điển hình tiên tiến vì cộng đồng

• Xây dựng chính quyền điện tử ở Hưng Yên