Công văn số 871-CV/BTGTU ngày 26/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gửi đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

Thứ Ba, Ngày 07 Tháng 05 Năm 2019 3:32:45 PM | 459