Công văn số 687-CV/ĐUK ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (Cùng Đề cương, Biểu mẫu)

Thứ Tư, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2019 11:01:12 AM | 871

              Đề cương báo cáo, biểu mẫu gửi kèm Công văn số 687-CV/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở tải về tại đây: Đề cương báo cáo, Biểu mẫu số liệu