Công văn số 24-CV/BTGĐUK ngày 21/8/2018 của BTG Đảng ủy khối về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thứ Tư, Ngày 22 Tháng 08 Năm 2018 10:03:19 AM | 460