Công văn số 192-CV/BTGTU ngày 01/7/2019 về việc gửi tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Năm, Ngày 04 Tháng 07 Năm 2019 1:39:51 PM | 278

Văn bản cùng loại

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 2046-CV/BTCTU. Ngày ban hành: 25/11/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (3 ngày trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 2431-CV/TU. Ngày ban hành: 30/10/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (6 ngày trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 2382-CV/TU. Ngày ban hành: 02/10/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (1 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 3255-CV/VPTW. Ngày ban hành: 20/02/2019. Cơ quan ban hành: Văn phòng Trung ương Đảng (1 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 926-CV/BTGTU. Ngày ban hành: 26/7/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (4 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 2217-CV/TU. Ngày ban hành: 17/6/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (5 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 687-CV/ĐUK. Ngày ban hành: 13/6/2019. Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Đảng ủy khối (5 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 2157-CV/TU. Ngày ban hành: 21/5/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (6 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 871-CV/BTGTU. Ngày ban hành: 26/4/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (7 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 870-CV/BTGTU. Ngày ban hành: 25/4/2019. Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (7 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 2001-CV/TU. Ngày ban hành: 05/02/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (9 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 1986-CV/TU. Ngày ban hành: 17/01/2019. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (10 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 591-CV/ĐUK. Ngày ban hành: 28/12/2018. Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ ĐUK (11 tháng trước)

Thể loại: Công văn. Số/Ký hiệu: 1964-CV/TU. Ngày ban hành: 26/12/2018. Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Hưng Yên (11 tháng trước)