Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, Ngày 06 Tháng 09 Năm 2019 2:35:45 PM | 1961

           Ngày 05/9/2019, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

         Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Mạnh Hà - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, báo cáo viên chi bộ trình bày nội dung chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tập trung vào những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Bác về Đảng, về đoàn viên, thanh niên, nhân dân lao động, phong trào cộng sản thế giới, về tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Người với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; những thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

          Trước khi kết thúc chuyên đề, cán bộ, đảng viên chi bộ cùng nhau nghe lại toàn văn di chúc của Bác.

         Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát - Phó Bí thư Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ đánh giá những kết quả chủ yếu, nổi bật của chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối trong việc thực hiện Di chúc và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Tham gia thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối đề nghị chi ủy tiếp tục cụ thể hóa nội dung Di chúc vào chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ; đảng viên cụ thể hóa vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, trọng tâm và thường xuyên là rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nâng cao hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi đôi với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự xúc động và ý nghĩa, cán bộ, đảng viên chi bộ nhận thức thêm sâu sắc về những giá trị to lớn của Di chúc, thấm thía những lời căn dặn của Người và trách nhiệm của chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những việc làm, hành động thiết thực thực hiện Di chúc của Người.

Ngọc Anh - ĐUK

 


Các bài viết khác