Biểu mẫu báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gửi kèm Kế hoạch Kế hoạch số 43 - KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối

Thứ Hai, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2017 9:16:41 AM | 11007