Mẫu xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng gửi kèm Công văn số 319-CV/ĐUK ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối

Thứ Hai, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2017 9:12:07 AM | 1298